Nureddin Cerrahi

Kısaca: Nureddin Cerrahi evliyanın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Abdullah'tır. 1671 (H.1082) senesinde İstanbul'da Cerrahpaşa Camiinin karşısındaki Yağcızade Konağında doğdu. 1720 (H.1133) senesinde İstanbul'da vefat etti. Fatih Camiinde kalabalık bir cemaat topluluğu tarafından kılınan cenaze namazından sonra Karagümrük'te kendi adıyla anılan tekkeye defnedildi. Nureddin Cerrahi'nin soyu, Ebu Ubeyde bin Cerrah'a (radıyallahü anh) ulaştığı için, Cerrahi denilmiştir. Cerrahpaşalı olduğu içi ...devamı ☟

Nureddin Cerrahi evliyanın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Abdullah'tır. 1671 (H.1082) senesinde İstanbul'da Cerrahpaşa Camiinin karşısındaki Yağcızade Konağında doğdu. 1720 (H.1133) senesinde İstanbul'da vefat etti. Fatih Camiinde kalabalık bir cemaat topluluğu tarafından kılınan cenaze namazından sonra Karagümrük'te kendi adıyla anılan tekkeye defnedildi.

Nureddin Cerrahi'nin soyu, Ebu Ubeyde bin Cerrah'a (radıyallahü anh) ulaştığı için, Cerrahi denilmiştir. Cerrahpaşalı olduğu için böyle denildiği de söylenmiştir. Çoğunluk birinci rivayette ittifak etmişlerdir. Nureddin Cerrahi, Kur'an-ı kerim'i, küçük yaşta Cerrahpaşa Mektebinde hocası Yusuf Efendiden öğrendi. Sonra zahiri ilimleri öğrenmek için medreseye gitti. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra, genç yaşta Mısır kadılığına tayin edildi.

Nureddin Cerrahi, Mısır'a gitmeden, veda etmek için Üsküdar'daki dayısı Hüseyin Efendinin konağına gitti. Hava iyi olmadığından bir süre burada kaldı. Bir gece dayısı, onu evin karşısında bulunan Selami Dergahına götürdü. Yatsı namazından sonra dergahta ders veren Ali Efendinin yanına gittiler. Ali Efendiye karşı kalbinde muhabbet duyan Nureddin Cerrahi talebeliğe kabulünü rica etti. Kabul edilmesi üzerine de Mısır kadılığı vazifesine gitmeyerek, Ali Efendiye teslim oldu. Tasavvufta ilerleyip irşad için icazet aldı ve hırka giydi. Karagümrük yakınında ve dört yol ağzında Kethüda Canfeda'nın yaptırdığı caminin yanında Bakkal İsmail Efendinin yaptırdığı bir odada ibadetle meşgul oldu. İnsanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlattı.

1703 senesinde kapı kethüdalarından Bekir Efendinin vefat etmesi üzerine, Karagümrük civarında bulunan konağı boş kaldı. Sultan Üçüncü Ahmed Hana da rüyasında Nureddin Efendi'nin ihtiyacını gidermesi emredildi. Padişah ertesi gün, boş kalan konağı satın aldırarak, dergah yaptı ve Nureddin Efendiye tahsis etti. Nureddin Cerrahi, ömrünün sonuna kadar burada ibadet yapmak ve insanlara doğru yolu göstermek için çalıştı.

Nureddin Cerrahi'nin eserlerinden bazıları şunlardır: 1) Mürşid-i Dervişan Risalesi, 2) Nutk-ı Şerif, 3) Nasihat-ı ali. Ayrıca çok güzel ilahileri vardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cerrahi (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Cerrahi, tıp dalı. Oral ve maksillofasiyel cerrahi Genel cerrahi Plastik cerrahi Sünnet (Cinsel organlara yapılan cerrahi işlem) Cerrahilik, sufi tarikatlarından...

Cerrahilik
6 ay önce

2004, ISBN 9758861263 ^ "Cerrahilik, Hz. Pir Nureddin Cerrahi ve Cerrahi Tarikatı". Nureddin Cerrahi tariqats with its tekkes in Balkans and especially...

Cerrahilik, 1925, 30 Kasım, Abdülmecit, Bahçekapı, Edirnekapı, Eyüp, Fatih, II. Mahmut, III. Ahmet, III. Mustafa
Mustafa Özdamar
3 yıl önce

(belgesel biyografi), Kırkkandil Yay, 7.baskı 2004. Gönül Cerrahı Nureddin Cerrahi ve Cerrahiler, (belgesel biyografi), Kırkkandil Yay., 2004. Şeyh Kotku...

Burmalı Mescid Camii
3 yıl önce

semtinde bulunan camiidir. Osmanlı Devleti'nin Mısır kadısı olan Emin Nureddin Osman tarafından cami girişindeki kitabeye göre 1540 yılında yaptırıldı...

Merkez Efendi Camii
3 yıl önce

Nurullah Efendi, Hatice Hanım, Sıdıka Hanım, Fatma Hatun, Şeyh Mehmed Nureddin yatmaktadır. Bağdadi kubbeli bölmede ise Merkez Efendi'nin sandukası bulunur...

Merkez Efendi Camii, II. Mahmut, Yavuz Sultan Selim
Fatih Camii
6 ay önce

mensuplarından birkaçı şunlardır: Sadrazam Mustafa Naili Paşa Sadrazam Abdurrahman Nureddin Paşa Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa Şeyhülislam Amasyevi Seyyid Halil...

İstanbul Fatih Camii, 1467, 1470, 1766, 1767, 1771, 1825, Arapça, Barok, Bizans, Cami
Diyarbakır
6 ay önce

Eyyubilere tabi olan Artuklu Beyliği'nin Hasankeyf Artuklu hükümdarı Nureddin Muhammed'in talebi üzerine Âmid şehri Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubi...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin illeri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Dicle nehri, İl
Mescid-i Aksa
6 ay önce

halılarla döşeyerek bunları gül suyu ve buhurla kokulandırdı. Daha önce Nureddin Mahmud Zengi tarafından 1168-1169 yılları arasında Mescid-i Aksa için hazırlanmasını...

Mescid-i Aksa, 1900, Kıble, Mirac, Muhammed, Müslüman, Peygamber, Taslak, İslam, Kutsal