Nureddin Mahmud Zengi

Kısaca: Nureddin Mahmud Zengî Selçuklu atabeglerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım Mahmûd bin İmâdeddîn Zengi’dir. 1118’de Musul’da doğdu. Musul ve Haleb Atabegi İmâmeddîn Zengi’nin oğludur. İyi bir eğitim ve öğretim görerek, İslâm terbiyesiyle yetiştirildi. Gençliğinden îtibâren babasının seferlerine katılarak kumandanlık vasıflarını geliştirdi. ...devamı ☟

Nureddin Mahmud Zengi
Nureddin Mahmud Zengi

Nureddin Mahmud Zengi Selçuklu atabeglerinden. Künyesi Ebü’l-Kasım Mahmud bin İmadeddin Zengi’dir. 1118’de Musul’da doğdu. Musul ve Haleb Atabegi İmameddin Zengi’nin oğludur. İyi bir eğitim ve öğretim görerek, İslam terbiyesiyle yetiştirildi. Gençliğinden itibaren babasının seferlerine katılarak kumandanlık vasıflarını geliştirdi.

Babası İmameddin Zengi’nin 1146’da öldürülmesinden sonra Musul Atabegliği oğullarından Seyfeddin Gazi ile Nureddin Mahmud arasında paylaşıldı. Seyfeddin Gazi Musul merkez olmak üzere Fırat Nehrinin doğusunda kalan yerleri alırken, Nureddin, Halep merkez olmak üzere Fırat Nehrinin batısında kalan yerleri aldı.

Bu sırada Zengi’nin ölümünü fırsat bilen Haçlı liderlerinden İkinci Joscelin, bir kısım Hıristiyan halkla anlaşarak Urfa’yı ele geçirmeye muvaffak oldu. Nureddin Mahmud, bu haberi duyunca süratle gelerek kaleyi tekrar ele geçirdi. İhanet eden Hıristiyanları cezalandırdı. Halep bölgesine hakim olup, Hıristiyanların elindeki Keferlasa ve Artak’ı aldı.

1148’de Seyfeddin Gazi Musul’da vefat edince bazı komutanlar Nureddin’in atabeg olmasını istediler. Fakat, Kutbeddin Mevdud, atabeg oldu.

Sincar Valisi, Nureddin’i davet ederek şehri teslim edince, Mevdud ordusuyla harekete geçti. Fakat iki kardeş arasındaki anlaşmazlık barış ile neticelendi. Nureddin, Humus ve Rakka’yı alıp Sincar’ı kardeşine verdi (1149). Bu tarihten itibaren iki kardeş, Haçlılara karşı Müslümanları birleştirmek için çalıştı. Nureddin, Antakya topraklarını zapt etti. Harim civarını yağmalatıp, İnnib Kalesini kuşattı. Sıra ile Harim’i ve Famiye Kalesini aldı. Mevdud da Nureddin’in bu muharebesine katıldı. 1153’de Hıristiyanlardan Askalan’ı aldı. Askalan’ı kaybeden Hıristiyanların Şam’a yönelmeleri üzerine Şam’ı Emir Mucirüddin’den alarak kendi toprakları arasına kattı (1154). Esediddin Şirkuh’u Şam valisi yaptı ve Haçlıların saldırılarını bertaraf etti. Sonra Mısır işleriyle alakadar olmaya başlayan Nureddin Zengi, Şirkuh ve yeğeni Selahaddin Eyyubi’yi Mısır’a gönderdi. 1164 yılında Harim’i yeniden Haçlılardan aldı. 1169 yılında Şirkuh, Mısır’da hakimiyeti ele geçirdi. Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi’nin emriyle 1171 yılında Fatımileri tamamen ortadan kaldırdı.

1173 yılında Anadolu’ya giren Nureddin Zengi, İkinci Kılıç Arslan’a ait bazı kasabaları ele geçirdi. Bu esnada Bağdat Abbasi halifesi kendisine Musul, Elcezire, İrbil, Hilat, Suriye, Mısır ve Konya hükümdarlığını tasdik ettiğini belirten bir menşur verdi. Fakat çok geçmeden Sultan Nureddin Zengi, Şam’da vefat etti (1174). Kendi yaptırdığı Nuriye Medresesine defnedildi. 1147-1149 yılları arasında gerçekleşen İkinci Haçlı Seferlerini neticesiz bırakan İslam kahramanlarından biri olan Nureddin Zengi, kurduğu eğitim kurumları, sosyal tesisler ve yaptığı imar faaliyetlerinin yanında, güçlü bir devlet kurucusu olan Selahaddin Eyyubi’yi yetiştirmesiyle de tanınmaktadır. Halep, Şam, Hama, Humus, Baalbek, Menbic ve diğer şehirlerde büyük medreseler, camiler, imaretler, kervansaraylar, hastane ve dar-ül-hadisler yaptırdı. Masrafların karşılanması, tamiratı ve yaşatılması için büyük vakıflar bıraktı. Şam’da yaptırdığı büyük hastane, devrin en meşhur mütehassıs doktorlarının hizmet verdiği bir sağlık müessesesiydi. Hadis üniversitesi mahiyetindeki ilk Dar-ül-hadisi o kurdu ve pek çok kitap vakfetti. Rasadhane kurdurarak, güneş saati yaptırdı. Dindar olup, ilim adamlarının hamisiydi. Karargahında dahi Kur’an-ı kerim okutup, hürmetle dinlerdi. Ülkesini adaletle idare ettiği için“Melik-ül-adil” lakabıyla tanındı. Haftada iki gün halkın huzuruna çıkarak şikayetleri dinlerdi. Haksızlıkların önüne geçmek ve devletin menfaatlerini korumak için, hassas bir haber alma teşkilatı kurdu. Haberleşmede güvercinlerden de faydalandı. Kendisinin ve aile çevresinin ihtiyaçlarını, ihsanlarını, şahsi malından karşılardı. Ganimetten, alimlerin helal dediklerinden başkasını almaz, altın, gümüş kullanmaz ve ipek giymezdi.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

 • Türk Boyları
 • Türk Hükümdarları
 • Müslüman Türk devletleri
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Nureddin Mahmud Zengi Resimleri

  Zengiler
  3 yıl önce

  İmadeddin Zengi (1127-1146) Nureddin Mahmud Zengi (1146-1174) Melik Salih İsmail Zengi (1174-1181) II. İmadeddin Zengi (1181-1183) Nureddin Mahmud Zengi (1154-1174)...

  Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri
  3 yıl önce

  geçen bazı önemli tarihi kişiler şunlardır: İmameddin Zengi Hasan Sabbah Nureddin Mahmud Zengi Selahaddin Eyyübi Necmeddin Eyyub Guy de Lusignan I. Kılıç...

  Antakya Prensliği
  3 yıl önce

  devleti olan Urfa Kontluğu I. İmadeddin Zengi'nin eline geçti. İmadeddin Zengi'nin oğlu Nureddin Mahmud Zengi Antakya'yı da kuşattı. Ancak Bizans İmparatoru...

  Antakya Prensliği, 1097, 1098, 1100, 1144, 1187, 1190, 1254, 1260, 1268, 3 Temmuz
  1186
  6 yıl önce

  bilinmeyen Leszek Biały, Polonya prensi (ö. 1227) Şubat - İsmet Hatun, Nureddin Mahmud Zengi'nin ve daha sonra Selahaddin Eyyubi'nin eşi Ağustos - V. Baudouin...

  1186, 11. yüzyıl, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190
  Selahaddin Eyyubi
  3 yıl önce

  yenilip vezirlikten olunca gizlice Şam'a, Nureddin Mahmud Zengi'nin yanına gitti ve yardım istedi (1164). Nureddin Zengi bu olayı fırsat bilerek İslam dünyasındaki...

  Selahaddin Eyyubi, Suriye, 4 Temmuz, 1187, Tarım, 1169, 1171, Mısır, Akka
  III. Baudouin
  6 yıl önce

  zengin ve güçlü komşusu Bizans İmparatorluğu'ndan bir eş aramaya başladı. Bizans ile müttefik olmanın en büyük düşmanı Suriye Kralı Nureddin Mahmud Zengi'ye...

  1149
  6 yıl önce

  29 Haziran - Nureddin Zengi'nin orduları Antakya Prensi Raymond'u yendi. Urfa Kontluğu dağıldı (kuruluşu 1098). Mısır'da Zafir, 12. Fatımi halifesi olarak...

  1149, 11. yüzyıl, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1153
  Böriler
  3 yıl önce

  (1132-1135) Şehabeddin Mahmud (1135-1139) Cemaleddin Muhammed (1139-1140) Mucireddin Abak (1140-1154) Zengiler I. İmadeddin Zengi Nureddin Zengi İkinci Haçlı Seferi...

  Böriler, Tarihteki Türk Devletleri, Ahlatşahlar Beyliği, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Akşitler, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Artuklu Beyliği, Astrahan Hanlığı