1. Korkudan
2. üzüntüden
heyecandan konuşamaz olmak.Katili karşısında görünce nutku tutuldu. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Yoğun duygulanmadan dolayı konuşamaz olmak. Heyecandan söyleyeceklerini söyleyeme-mek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Konuşamaz olmak
3. söyleyeceklerini bir türlü söyleyememek
4. korku
5. heyecan
öfke vb. gibi sebeplerle söyleyecek söz bulamamak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Korkudan
6. üzüntüden
heyecandan konuşamaz olmak.Katili karşısında görünce nutku tutuldu. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız