* Nutuk (edebiyat) * Nutuk (Atatürk) - Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı eseri. ...

NUTUK (türkçe) anlamı
1. Söz
2. konuşma:
Onun nutkundan sonra bu meselenin artık münakaşa edilmemesi
3. bitmesi lazımdı.- M. Ş. Esendal.
2. anlamı Söylev:
Atatürk'ün onuncu yıl nutku.- .
NUTUK (türkçe) anlamı
4. söz
5. konuşma.söylev
6. diskur
NUTUK (türkçe) fransızcası
1. discours [le]
2. laïus [le]
NUTUK (türkçe) almancası
1. die Rede

Nutuk hakkında bilgiler

* Nutuk 
* Nutuk  - Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı eseri.


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nutuk (edebiyat)

Nutuk, Tasavvuf edebiyatı terimidir. Tasavvuf edebiyatında pirlerin ve mürşitlerin tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için yazdıkları şiirlere nutuk denir.Hoca Dehaniyle başlar..en büyük temsilci Ahmet Yesevi dir kendinden sonra gelen ...

Nutuk (Atatürk)

Atatürk'ün 1927'de iki cilt halinde Osmanlıca yayımladığı Nutuk, 1919-1927 yılları arasında geçen Kurtuluş Savaşı, cumhuriyetin ilanı, inkılap olaylarını anlatır. İlk basımı Türk Tayyare Cemiyeti yaptı, 1934'de 3 cilt halinde, 1938'de tek cilt, 1950'de 3 cilt olarak ...

Nutuk (kitap)

eksikBir topluluğa düşünceler, duygular anlatmak,öğüt vermek için söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz veya hitabeye söylev denir.Söylevlere örnek olarak Atatürk`ün gençliğe hitabesi gösterilebilir.Söylevin bir diğer anlamı da nutuktur.

Nutuk (Eser)

Nutuk, yazıldığı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası Genel başkanı olan Mustafa Kemal Paşa'nın 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde, yerli ve yabancı basın mensuplarının da katıldığı partisinin 2. yılı olan 15-20 Ekim 1927 yılları arasında Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ...