Edirne ilinin Havsa ilçesine bağlı bir köydür. İlçe merkezinin 7 km. batısında, E5 karayolundan 3 km.

Oğulpaşa

Edirne ilinin Havsa ilçesine bağlı bir köydür. İlçe merkezinin 7 km. batısında, E5 karayolundan 3 km. kuzey yönünde içeride, batısında Edirne İlçe merkezine bağlı İskender ve Sazlıdere köyleri ve kuzeyinde Edirne-Kırklareli asfalt yolu bulunmaktadır. 40.110 dekar arazisi olup, bu arazinin içerisinde 3 bin dekar mera, 220 dekar da hazine arazisi mevcuttur. Köyü ikiye bölen Oğulpaşa Deresi, köyün tek akarsuyudur. Oğulpaşa deresinin her iki yakasına kurulan evler, Osmaniye mahallesini oluşturur. Reşadiye mahallesi ise derenin batısında ve köyün daha yüksekçe bir kısmında kurulmuştur. Köyün bulunduğu yer esasen Askeriye'ye iaşe yetiştirmek üzere kurulmuş bir tarım çiftliğidir. Barış dönemlerinde, asayişi koruyacak az miktarda asker bulunurken, savaş döneminde asker sayısı artardı. Balkan Savaşı'nda askeri birliğin bozulmasında sonra, Bulgaristan'dan gelen bir kısım göçmen buraya yerleştirilir. Daha sonraları, Cumhuriyet Döneminde, 1935, 1944 ve 1951 yıllarında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen göçmenlerle bugünkü duruma gelir. Köyün adı üzerinde iki rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayete göre; burada bir paşanın oğlu askerlik görevi sırasında ölmüş. Annesiyle babası, oğullarının cenazesine gelmişler; anası, oğlunun tabutuna sarılmış ve "ah benim paşa oğlum" diyerekten ağlamış. "Paşa oğlum" sözcüğü, daha sonraları "OĞULPAŞA"ya dönüşmüş. İkinci rivayete göre ise, burada bulunan 500 kişilik bir askeri birliğin başında bir paşa bulunuyormuş Arazilerin 5 bin dekarı ekilir ve çıkarılan ürünle, asker ve hayvanların iaşesi için ambarlanırmış. Savaşın birinde, buraya kadar gelen düşmanı bu paşa geriye püskürtmüş ve etraf köylere hiç zarar verdirmemiş. Bundan dolayı bu paşaya, "Uğurlu Paşa" denmeye başlanmış ve zamanla bu sözcük 'OĞULPAŞA'ya dönüşmüş ve resmi adı böylece oluşmuş. Köyün ekonomik yapısını ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar