Oğuz Boyları Listesi

__notoc__

Boz Oklar

Gün Han Oğuları

Ay Han Oğulları

Yıldız Han Oğulları

Üç Oklar

Gök Han Oğulları

Dağ Han Oğulları

Deniz Han Oğulları


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Oğuz Boyları Listesi ilgili konular

 • Türk boyları

  Türklerin ilk göçler bazen kesintiye uğrasa da yüzlerce yıl devam etti. İÖ 1700'lü yıllarda Sayan Dağları'nın güney batısından Altay v
 • Mikro dalga

  Mikro dalga Radyo dalgalarının, dalga boyları kısa olan bölümü. Bunlar, normal uzun olan dalga boylarına göre farklı davranışa sahiptir. M
 • Kağıt boyları

  ISO 216, dünyanın çoğu ülkesinde kullanılan kâğıt boyutlarının standartlarını belirleyen ISO kısmıdır.
 • Oğuz Boyları

  Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli
 • Suvar Beyliği

  Suvar Beyliği (Tatarca: ''Suar bäklege'') tahminen 940 yılı civarında oluşmuştur. Nüfusu, Suvarlar (''Suar''), diğer yerel Türk boyları ve
 • Rhabdophis

  ''Rhabdophis'' Colubridae ailesinden bir yılan cinsidir. Başlıca Güneydoğu Asya'da bulunur. Cinse ait türler çok zehirli olup insan ölümleri