Oğuz Boyu

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Oğuz Boyu ilgili konular

 • Afşar

  *Afşarlar - Avşar boyu, Oğuz Türkleri'nin 24 boyundan biri
 • Avşar

  Afşar aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Karaman tarihçesi

  Karaman kentinin ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan arkeolojik kazılar neticesinde, önemli bir yerleşim bölgesi, ticar
 • Bayat Boyu

  Bayat Boyu (Bayatlar) Oğuz boylarından biri. Bozokların Gün-Hanoğulları koluna bağlıdır."Devleti ve nimeti bol, devlet ve nimet sahibi" manâ
 • Avşar boyu

  Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz b
 • Oğuz Türkleri

  Oğuz Türkleri,Oğuz Han`ın 6 oğlu ve onların 4`er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve ünvanları vardır. B
 • Alkaevli

  Alkaevli boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. "Alkaevli" kelimesi ak çadırlı anlamında kullanılmıştır.
 • Alkaevli boyu

  Alkaevli boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. "Alkaevli" kelimesi ak çadırlı anlamında kullanılmıştır.
 • Afşar boyu

  Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz b
 • Damga (işaret)

  Damga (''Eski Türkçe; ''tamga) - bir şeyin üzerine bir işaret basmaya yarayan alet, mühür demektir. Ayrıca herhangi bir şeyin üzerine bu ale