Oğuz Han

Kısaca: Oğuz Han Hun-Oğuz destanı kahramanı. Oğuz Kağan Destanı'nın baş kahramanıdır ve destanda Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilir. Uğuz Han, Uz Han veya Oğur (Ogur, Ugur) Han olarak da bilini ...devamı ☟

Oğuz Han
Oğuz Han

Oğuz Han Hun-Oğuz destanı kahramanı. Türk neslinden Kara Hanın oğludur. Üstün kahramanlık ve teşkilatcılık vasıflarına sahipti. Gençliğinde, Oğuz boylarının canına ve malına zarar veren korkunç bir canavarı öldürerek Ünlü oldu. Milattan önceki bin yılı içinde, Asya ve Avrupa kıtalarındaki devletleri itaati altına aldı. azerbaycan, Kafkasya, Anadolu, Irak, Suriye'ye sefer edip, Şam'a kadar geldi. Oğuz Hanın bu seferinden pekçok coğrafi millet ve boy adı zamanımıza kadar gelebilmiştir (Bkz. Oğuz Kağan Destanı). Destani Oğuz Hanın, Türkçe “Alp Er Tunga”, Çince “Mete”, Farsça “Efrasiyab” olduğu da rivayet edilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Oğuz Kağan Destanı
2 ay önce

tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Oğuz Kağan Destanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Oğuz Han Ay Han Dağ Han Deniz Han Yıldız Han Gök Han Gün Han...

Oğuz Kağan Destanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Muharrem Ergin, Reşid Rahmeti Arat, Oğuz boyları, Farsça, Uygurca, Çağatayca
Gün Han
3 yıl önce

Gün Han - Türk ve Altay mitolojisinde Güneş Kağanı. Kün (Kön) Han olarak da bilinir. Oğuz Han’ın göksel olan ikinci eşinden doğan oğludur. Gün Han'dan türeyen...

Oğuz
2 ay önce

köy. Oğuz Han Oğuz Abadan Oğuz Adanır Oğuz Aksaç Oğuz Aral Oğuz Atay Oğuz Aygün Oğuz Büyükberber Oğuz Makal Oğuz Sabankay Oğuz Savaş Oğuz Tezmen Oğuz Çetin...

Oğuz, Oğuz
Ay Han
3 yıl önce

Ay Han - Türk ve Altay mitolojisinde Ay Kağanı. Moğolca da Sara Han veya Hara Han olarak bilinir. Oğuz Han’ın ikinci eşinden olan oğludur. Ongunu kartaldır...

Oğuz Yabguluğu
1 ay önce

Oğuz Yabguluğu ya da Oğuz Yabgu Devleti, Kiev Knezliği tarafından yenilgiye uğratılan Hazar Kağanlığı'nın gücünü kaybetmesiyle Hazarlar'a bağlı olarak...

Dağ Han
1 ay önce

Dağ Han - Türk ve Altay mitolojisinde Dağ Kağanı. Tav (Tağ, Tak, Dak) Han olarak da söylenir. Oğuz Kağan’ın ilk eşinden olan oğullarından biridir. Türk...

Oğuzlar
2 ay önce

Oğuzlar Oğuz Han'ın 6 oğlu ve onların dörder oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve unvanları vardır. Bu bölümleme Oğuz...

Oğuzlar, Oğuzlar
Gök Han
3 yıl önce

Gök Han - Türk ve Altay mitolojisinde Gökyüzü Kağanı. Kök (Kük) Han olarak da bilinir. Oğuz Han’ın ilk eşinden doğan oğludur. Türk yurdunun sınırsızlığını...