O��Uz Ayg��N

ISO 639:a

Kodon

Kodon bütün yaşayan canlıların genomları DNA'larında kaydedilmiştir (bazı virüslerin RNA temelli genomları vardır). Genomun bir protein ya da RNA molekülünün yapılması için gerekli şifreyi içeren kısımları gen olarak adlandırılır.

uz

Uz veya UZ şunlara referans olabilir:

Ayp

Ayb (Ա, ա; /ɑɪb/), ya da Batı Ermenicesi'nde Ayp (/ɑɪpʰ/), Ermeni alfabesinin ilk harfi. Yunan alfabesinin α ("alfa") harfinden alınıp üst kemeri, diğer Ermeni harflerle olduğu gibi, çıkarıldı.

.uz

.uz Özbekistan için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

Unsere Zeit (gazete)

Unsere Zeit (UZ) 1969 yılında kurulan sosyalist Alman gazetesi - Alman Komünist Partisi (DKP) yayın organı.

Bradikinin

Gürültü katsayısı

dir. N F = 10 ⋅ log ⁡ ( n f ) {\displaystyle NF=10\cdot \log(nf)} Logaritma kurallarına göre; N F = 10 ⋅ ( log ⁡ ( S i / N i ) − log ⁡ ( S o / N o ) )

Ayb

Ayb (Ա, ա; ), ya da Batı Ermenicesi'nde Ayp (), Ermeni alfabesinin ilk harfi. Yunan alfabesinin α ("alfa") harfinden alınıp üst kemeri, diğer Ermeni harflerle olduğu gibi, çıkarıldı. Ermeni Ա (այբ, "ayb") harfi, Բ (բեն, "ben") harfiyle birlikte Ermenice "...

Büyük O Gösterimi

Büyük O (Big-Oh) gösterimi matematiksel bir gösterim olup