O'

O'

1. anlamı Şaşma, beğenme gibi duyguları belirten seslenme sözü. Teklik üçüncü kişiyi gösterir:"Ben uyandığım zaman o gitmişti."- R. H. Karay. İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösterir. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtir:"O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm."- N. Cumalı. Oksijen elementinin simgesi.
2. anlamı ünlem 0! Ya ! (hayret ve şaşkınlık ifadesi).
3. anlamı (zam.) (çoğ. they) (s.), (i.) (iyelik hali, tek. his, (çoğ.) their, theirs; nesne, (tek.) him, (çoğ.) them) o, kendisi, kimse (erkek); (s.), iri; he- erkek; (i.) (çoğ. hes) erkek. ,o.

O'

O' tanım:

Kelime: o'
Variant(s): also o /&, O/
İşlev: preposition
Kökeni: Middle English o, o-, contraction of on & of
1 chiefly dialect : ON
2 : OF one o'clock

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.