Objektif şu anlamlara gelebilir:...

OBJEKTIF (türkçe) anlamı
1. Fr. Hakikatı olduğu gibi aksettiren.
2. Fotoğraf makinası ve dürbün gibi cihazlardaki mercekler.
3. Gaye
4. Fls: Varlıkla alâkalı.
OBJEKTIF (türkçe) anlamı
5. nesnel
6. afaki
7. fotoğraf makinesi
8. mikroskop
9. dürbün gibi optik aygıtlarda
10. cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine yansıtan mercek ya da mercek dizgesi.
OBJEKTIF (türkçe) ingilizcesi
1. adj. objective
2. even handed
3. clinical
4. practical
5. n. objective
6. object glass
7. lens
OBJEKTIF (türkçe) fransızcası
1. objectif [le]
OBJEKTIF (türkçe) almancası
1. n. Objektiv
2. adj. objektiv

Objektif hakkında detaylı bilgi

Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Objektif Psişe

Jung'un "kollektif bilinçdışı" olarak değindiği kavramın yerini alan bir terimdir. Jung, bilinçli akıldan önce varolan ve bilinçle birlikte yahut bilince rağmen işlev gösteren bir psişik fenomenler deposu veya alt tabakasından sözetmiştir. Objektif psişenin başlıca iki öğesi ...

Objektif (grup)

Objektif Türk rock grubu.

Objektif Haber Gazetesi

Objektif Haber Gazetesi, 13 Aralık 2001`de yayın hayatına başlamış olan ve Büyükliman yöresinde 15 günde bir çıkmakta olan gazetedir. Sahibi Muhammet Taş`dır.

Objektif (fotoğrafçılık)

Objektif, fotoğraflanacak yerin odak noktasında film emülsiyonuna veya sensöre, hayalinin düşmesini sağlayan, mercek veya mercekler topluluğudur. Objektifin fikir babası Aristo olarak bilinir. Fakat yaptığı düzeneği kaydedebilecek film ancak 18.yy da icat edilebilmiştir.

Objektif Görüş Açısı

Fotoğraf makineleri kullandıkları objektiflere göre belli bir genişlikte açıyla kadraj oluşturur. Her objektifin aynı konuya aynı uzaklıktan bakarken gördüğü alan odak uzaklığı ile değişir. Odak uzaklığı büyük olan Objektifler dar açıyla baktıkları için daha küçük ...

Objektif Kusurları (fotoğrafçılık)

Fotoğraf makinelerinde kullanılan objektifler hiçbir zaman mükemmel değillerdir. Hepsinin kalitesine göre az-çok farklı konularda kusurları vardır. Bazı objektiflerde kusurlar belli ölçülerde kabul edilebilir sayılırken ve daha kabul edilebilir aralık geniş tutulurken, bazı ...

Objektif (müzik Grubu)

Objektif Türk rock grubu.

Objektif (optik)

== Objektifler ==Çekilecek cisimden gelen ışıkları biraraya getiren ve bunun film üzerine net oluşmasını sağlayan mercekler bütünüdür.Fotoğraf makinasında bulunması gereken en önemli parçadır.Bir objektifin görüntü düzleminden belirli uzaklıkta bulunabilmesi için standart ...

Objektif (program)

''Objektif'', 1992-2008 yılların arası Kadir Çelik tarafından sunulan tartışma programı. Program Kadir Çelik tarafından hazırlandı.

Objektif Sorumluluk

Kusursuz sorumluluk, Objektif sorumluluk ya da Sebep sorumluluğu, kusurlu sorumluluğun temel unsurları olan kusur ve hukuka aykırılığın bir koşul olmaktan çıktığı sorumluluk türünü ifade eden bir hukuk terimidir. Bir kimsenin başka bir kişiye zarar vermesi ve bu zararla zarar ...

Lens

Lensin, Türkçesi mercektir, değişik anlamları olabilir: