Oder-Neisse Taarruzu

Kısaca: Oder-Neisse Taarruzu, II. Dünya Savaşı'nın son yılında Kızıl Ordu tarafından gerçekleştirilen Merkezi Avrupa Seferi (1 Ocak - 9 Mayıs 1945) içinde yer alan son iki stratejik taarruzdan birinin ilk evresine Alman kaynaklarında verilen addır. İlk taarruz evresinde dört gün süren çatışmalar (16 - 19 Nisan), Berlin Muharebesi'nin daha geniş çerçevesi içinde ele alınır. Sovyet askeri plancıları, Berlin Stratejik Taarruz Harekâtı'nı üç cephe taarruz harekâtı ve bir kıskaç harekâtı olarak dört bölüm ol ...devamı ☟

Oder-Neisse Taarruzu, II. Dünya Savaşı'nın son yılında Kızıl Ordu tarafından gerçekleştirilen Merkezi Avrupa Seferi (1 Ocak - 9 Mayıs 1945) içinde yer alan son iki stratejik taarruzdan birinin ilk evresine Alman kaynaklarında verilen addır. İlk taarruz evresinde dört gün süren çatışmalar (16 - 19 Nisan), Berlin Muharebesi'nin daha geniş çerçevesi içinde ele alınır. Sovyet askeri plancıları, Berlin Stratejik Taarruz Harekatı'nı üç cephe taarruz harekatı ve bir kıskaç harekatı olarak dört bölüm olarak planladılar. * Settin-Rostok Taarruz Harekatı (16 Nisan - 8 Mayıs), 2. Beyaz Rusya Cephesi harekatı * Seelow-Berlin Taarruz Harekatı (16 Nisan - 2 Mayıs) 1. Beyaz Rusya Cephesi harekatı * Cottbus-Potsdam Taarruz Harekatı (16 Nisan - 2 Mayıs) 1. Ukrayna Cephesi'nin kuzey kanat ve Süvari Mekanize Grup harekatı * Spremberg-Torgau Taarruz Harekatı (16 Nisan - 5 Mayıs) 1. Ukrayna Cephesi'nin güney kanadı harekatı Muharebe, üç Cephe halinde teşkillenen Kızıl Ordu kuvvetleriyle Wehrmacht'ın General Gotthard Heinrici komutasındaki Vistül Ordular Grubu ve Mareşal Ferdinand Schörner komutasındaki Merkez Ordular Grubu arasındaki şiddetli çatışmalar olarak gerçekleşti. Harekata katılan Sovyet Cepheleri şunlardır. Mareşal Konstantin Rokossovski'nin 2. Beyaz Rusya Cephesi, Mareşal Georgi Jukov'un 1. Beyaz Rusya Cephesi ve Mareşal İvan Konev'in 1. Ukrayna Cephesi Çatışmalar Çatışmaları büyük bir bölümü, 1. Beyaz Rusya Cephesi kuvvetlerinin Seelow Tepeleri'ndeki Alman mevzilerine taarruzunun yol açtığı Seelow Tepesi Muharebesi'nde yaşandı. Bölge, Vistül Ordular Grubu'na bağlı 9. Ordu tarafından tutulmaktaydı. Alman Merkez Ordular Grubu mevzilerini yarmak ve derinlemesine ilerlemek için Neisse Nehri geçişlerine taarruz eden 1. Ukrayna Cephesi kuvvetleri daha zayıf bir direnmeyle karşılaştılar. Berlin Stratejik Taarruz Harekatı, 16 Nisan 1945 gününün erken saatlerinde binlerce topun ve Katyuşa'nın yoğun bir biçimde katıldığı hazırlık ateşiyle başladı. Bombardıman, taarruz cephesinin bazı kesimlerinde iki saat kadar sürmüştür. Hazırlık ateşinin kesilmesinden kısa bir süre sonra ve şafaktan çok önce, 1. Beyaz Rusya Cephesi kuvvetleri Oder Nehri geçişlerinden, 1. Ukrayna Cephesi kuvvetleri ise Neisse üzerinden taarruza başladılar. Daha güçlü bir şekilde tahkim edilmiş mevzilerdeki daha güçlü Alman birliklerine taarruzla görevli olan 1. Beyaz Rusya Cephesi, özellikle takviye edilmişti. Ayrıca doğrudan doğruya Berlin'e taarruz edecek olan ve Berlin'i alacak olan, bu Cephenin kuvvetleridir.

Seelow - Berlin Taarruz Harekatı

General Heinrici, ileri savunma birliklerini ilk savunma hattından geriye almıştı.

Sonuç

olarak Sovyet topçusunun hazırlık ateşi, seyrek olarak yerleşmiş avcı erlerinin bulunduğu ileri hatları dövmüş, dolayısıyla Alman savunmasına ciddi bir hasar verememişti. Dolayısıyla 1. Beyaz Rusya Cephesi kuvvetlerinin ilk taarruzu çok ağır kayıplarla sonuçsuz kaldı. Daha kötüsü savunmacıları köreltmek için kullanılan 143 adet ışıldak, ışığın sabah sisinde dağılmasıyla taarruz etmekte olan Kızıl Ordu birliklerini siluet olarak ortaya çıkardı. Alman savunma hazırlıklarının bir parçası olarak nehir taşkın bölgelerine açılan kanallarla araziyi su basması sağlanmıştı. Bu bataklık haline gelen arazi de Kızıl Ordu taarruzu yönünden olumsuz koşullar yarattı. Ayrıca Alman topçusunun baraj ateşi de taarruza ağır kayıplar verdirdi. Taarruzu ağır gelişmesi ve STAVKA emirlerinin baskısıyla Mareşal Jukov, ihtiyat birliklerini de muharebeye sürdü. Oysa bu birlikleri, Alman cephe hattı yarıldığında başarının geliştirilmesi için kullanmak üzere geride tutmayı planlamıştı. Sabahın ilk saatlerinde taarruz hattında yer yer 6 km. ilerleme sağlanmıştı, Alman savunmasının ancak birinci hattı yarılmıştı, diğer iki hat halen sağlamdı. Mareşal Jukov, Seelow Tepeleri taarruzunun planlandığı gibi ilerlemediğini rapor etmek zorunda kaldı. Stalin, Jukov'u kışkırtmak için Mareşal Konev'e tank ordularını çark ettirerek Berlin'e güneyden ilerlemesi için izin verdiğini söyledi. İkinci gün ateş gücünü derinlikte toplamak olumlu sonuçlar verdi. Alman cephe hattı 17 Nisan gecesi henüz yarılmamıştı ama güçlükle tutuluyordu. Mareşal Jukov'un kuvvetleri 18 Nisan akşamı Alman savunmasının son hattı olan üçüncü savunma hattına ulaştılar.

Cottbus - Potsdam Taarruz Harekatı

Taarruzların güney kesiminde 1. Ukrayna Cephesi'nin taarruzu, plana uygun olarak sürdürüldü. Çünkü bu kesimde Alman Merkez Ordular Grubu'nun gösterdiği direnme, Mareşal Jukov'un birliklerinin karşılaştığı kadar dayanıklı olmamıştı. Bu Alman birliklerinin kuzey kanadını tutmakta olan 4. Panzer Ordusu, Kızıl Ordu birliklerinin baskısı altında geri itildiler. Güney kanattaki iki panzer ordusu, Ordular Grubu'nun merkez kesiminde olası gerekler için tutulmaktaydılar. Bu yüzden 4. Panzer Ordusu'nun durumunu desteklemek için kullanılmadılar. Alman kuvvetlerinin muharebeyi kaybetmesinde birincil neden, Merkez Ordular Grubu Komutanı General Fredinand Schörner'in, ihtiyatları 4. Panzer Ordusu cephesini takviye için kaydırmama kararı olmuştur.

Sonuç

ta aynı gece hem Vistül Ordular Grubu'nun hem de Merkez Ordular Grubu'nun cepheleri, savunulamaz duruma gelmiştir. Tüm bu kuvvetler, 4. Panzer Ordusu da dahil olmak üzere geri çekilmedikleri takdirde Sovyet birliklerince kuşatma altına alınacak durumdadırlar. Seelow Tepeleri'nin güneyinde, General Schörner'in zayıf savunması karşısında Mareşal Konev'in başarılı taarruzu, General Heinrici'nin savunmasını da adeta "menteşelerinden sökmüştü". Frost kasabasını 18 Nisan'da alan 1. Ukrayna Cephesi kuvvetleri, görece daha düz bir arazide girişecekleri yarma taarruzu için hazırlıklara başladılar. Bu karşılaşma 8 Mayıs 1945 günü gerçekleşmiştir.

Stettin - Rostok Taarruz Harekatı

2. Beyaz Rusya Cephesi, 25 Nisan'da 3. Panzer Ordusu cephesini Stettin'in güneyinde yardı ve Randow bataklığını geçerek Gramzow bölgesine girdi. Bu birlikler, batıya İngiliz 21. Ordu Grubu yönünde ve Stralsund ile Rostok limanları (Baltık Denizi) yönünde harekata devam etmekte artık serbesttiler. Sonuç Alman doğu cephesi hattı, Seelow civarı Frankfurt'un kuzeyi ve Frost'un güneyinde, 19 Nisan 1945 itibariyle var olmaktan çıkmıştır. Bu bölgelerdeki Kızıl Ordu yarmaları, Sovyet kuvvetlerinin Alman 9. Ordu'sunu ve 4. Panzer Ordusu'nu Frankfurt'un 37 km. doğusunda geniş bir bölgede kuşatmalarına olanak sağladı. Ayrıca Oder-Spree Kanalı üzerinden Berlin'e ilerlemenin yolu da açılmış oldu. Alman 9. Ordu'sunun batı yönünde kuşatmadan çıkma girişimi (huruç), Halbe Muharebesi'ne yol açtı. Harekat istatistikleri Yine de bu başarıların Kızıl Ordu'ya maliyeti oldukça yüksektir. Kızıl Ordu birliklerinin 1 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasındaki kayıpları 2.807 tanktır. Aynı tarihlerde batıdaki İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinin tank kayıpları 1.079'dur. Kuşkusuz muharebelerin şiddeti de oldukça farklıydı. Dipnotlar İngilizce Wikipedia maddesinden yararlanılmıştır. Battle of the Oder-Neisse * Berlin: the Downfall, 1945 - Antony Beevor * Battle For Berlin: End Of The Third Reich - Earl F. Ziemke

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.