Odipus Kompleksi

Oidipus kompleksi, Sigmund Freud'un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye göre karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni safdışı etme konusunda çocuğun beslediği duygu, düşünce, dürtü ve fantezilerin toplamı. Freud'a göre her çocuğun ilk aşkı karşı cinsteki ebeveynidir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Odipus Kompleksi ilgili konular

 • Freud, Sigmund

  Freud, Sigmund (1856-1939)Freud, 1881 yılında viyana üniversitesinden mezun olduğu zaman, Brücke'nin fizyoloji laboratuvarında sinir sisteminin
 • Oidipus Kompleksi

  Bir yunan mitosuna göre, annesi ve babasının kim olduğunu bilmeyerek bir kavga sonucu babasını öldüren ve annesiyle evlenen Oidipus'dan adın
 • Güncel nevroz

  Güncel nevroz, ''(Fr. nevrose actuelle, İng. actuel neurosis)'' diğer adıyla aktüel nevroz; Sigmund Freud'un çocuklukta değil durumlarda yaşan
 • Misognie

  Misognie, kadın düşmanlığı, kadınlara karşı duyulan soğukluk, antipati.
 • Oedipus (anlam ayrımı)

  * Oedipus, Yunan Mitolojisi'nde Thebes Kralı.* Kral Oedipus, Sofokles'in bir tragedyası.* Oedipus kompleksi, Sigmund Freud'un bir teorisi.
 • Talion yasası

  Talion yasası, göze göz, dişe diş yasası; kısas; öldüreni öldürme, yaralayanı yaralama.
 • Yaşama Sanatı (kitap)

  Yaşama Sanatı, Alfred Adler tarafından bireysel psikoloji çerçevesinde yaşam ve yaşam adına sorun ve çözümlere yer veren davranış bilimi
 • İğdiş kompleksi

  İğdiş kompleksi, ''(Fr. complexe de castration, İng. castration complex)'' diğer bir ismiyle kastrasyon kompleksi; çocuklarda Oedipus kompleksin
Odipus Kompleksi
Odipus kompleksi