Oksit

Kısaca: Oksit Oksijen ve diğer bir elementten meydana gelmiş herhangi bir bileşik. Ekseriya bir önek oksijen atomlarının sayısını belirtmede kullanılır. Titandioksit (TiO2), fosfor pentoksit (P2O5) ve karbonmonoksit (CO) gibi. En yaygın bilinen oksit, sudur (H2O). Ancak su, bu tarzda isimlendirilmeyen tek bileşiktir. Tanınmış diğer oksitler olarak, kireç olan kalsiyum oksit (CaO), kum veya kuvars olan silisyum dioksit (SiO2) ve pas olan demir oksit (Fe2O3) sayılabilir. Oksitlerin birçoğu, elem ...devamı ☟

Oksit Oksijen ve diğer bir elementten meydana gelmiş herhangi bir bileşik. Ekseriya bir önek oksijen atomlarının sayısını belirtmede kullanılır. Titandioksit (TiO2), fosfor pentoksit (P2O5) ve karbonmonoksit (CO) gibi. En yaygın bilinen oksit, sudur (H2O). Ancak su, bu tarzda isimlendirilmeyen tek bileşiktir. Tanınmış diğer oksitler olarak, kireç olan kalsiyum oksit (CaO), kum veya kuvars olan silisyum dioksit (SiO2) ve pas olan demir oksit (Fe2O3) sayılabilir.

Oksitlerin birçoğu, elementin, hava veya saf oksijenle direkt yakılmasıyla elde edilir. Çinko, alüminyum ve magnezyum, oksit vererek yanarlar, fakat oda sıcaklığında yüzeylerinde hasıl olan ince bir oksit tabakası, metalin geriye kalan kısmının daha ileri derecede oksitlenmesini önler. Bazı oksitler karşılık gelen hidroksit veya karbonatların ısıtılmasıyla elde edilirler.

Metal oksitler genellikle katı bileşikler olup, bazik çözeltiler verirler. Ametalik oksitler genellikle gaz halinde olup, su ile asitleri meydana getirirler. Birçok metal, oksidinden, indergeme ile elde edilebilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

oksit

Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Oksit
1 yıl önce

Oksit, içeriğinde en az bir adet oksijen atomu ve en az bir adet başka element içeren bileşiklere verilen genel isimdir. Soy gazlar oksitleri oluşturmazlar...

Hafniyum(IV) Oksit
4 yıl önce

Hafniyum(IV) Oksit HfO2 şeklinde formüle edilen inorganik bir bileşiktir. Ayrıca hafnia olarak da bilinen bu renksiz katı hafniyumun en yaygın bulunan...

Azot oksit
1 yıl önce

azot(II) oksit Azot dioksit (NO2), azot(IV) oksit Azot trioksit (NO3) veya nitrat kökü, azot(VI) oksit Nitröz oksit (N2O), azot(0,II) oksit Diazot dioksit...

Nitröz oksit
1 yıl önce

Nitröz oksit, N2O formülüne sahip, diazot monoksit ve azot protoksit de denen, anestezide kullanılan bir gazdır. "Güldürücü gaz" olarak da bilinmektedir...

Bakır(II) oksit
1 yıl önce

Bakır(II) oksit ya da küprik oksit (CuO) bakırın daha yüksek oksit formunda olanıdır. Doğada tenorit minerali halinde bulunur. İyonik bir yapıya sahip...

Demir oksit
1 yıl önce

Demir oksit genellikle dağlık bölgelerde, kayaların arasından çıkan bir bileşiktir. Bu bileşiğe çıplak elle dokunulamaz çünkü bileşikteki oksit gazı havayla...

Nitro oksit sistem
1 yıl önce

Nitro oksit sistemi (NOS), nitro oksit (N2O) adlı maddeden ayrışan yakıt köklerinin hava yerine oksijenle yakılmasını sağlayan ve oksijen gerektiren sistemdir...

Bakır oksit
1 yıl önce

Bakır oksit, bakır ve oksijen elementlerinden meydana gelen bir bileşiktir. Bakır oksit deyimi genel bir ifade tarzı olup aşağıdaki oksitlerden herhangi...