Oktruva Vergisi

Kısaca: Oktruva vergisi, ticaret amacıyla şehirlere dışarıdan getirilen mallardan alınan giriş vergisidir. Oktruva Fransızca kökenli bir kelimedir. Osmanlı Devletinde bu vergi "Duhuliye Resmi" adı altında alınmıştır. ...devamı ☟

Oktruva vergisi, ticaret amacıyla şehirlere dışarıdan getirilen mallardan alınan giriş vergisidir. Oktruva Fransızca kökenli bir kelimedir. Osmanlı Devletinde bu vergi "Duhuliye Resmi" adı altında alınmıştır. İlk duhuliye resmi uygulayan padişah, Osman Gazi'dir. Kanuni Sultan Süleyman'a sıfatını veren ünlü "Kanunname-i Al-i Osman" ile duhuliye resmi tüm miri topraklara yaygınlaştırılmıştır. Bu vergi, 1826 tarihinde şekil değiştirerek, Yeniçeri Ocağı yerine kurulan “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” harcamaları karşılığı alınan “ihtisap resmi” haline gelmiştir. Milli mücadele döneminde Isparta ilinde bu verginin kaldırılması istenmiş ancak bir sonuç alınamamıştır. Oktruva vergisinin 1948 yılına kadar Paris'in giriş noktalarında uygulandığı söylenmekedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.