Okul

Kısaca: Çeşitli derecelerde toplu bir şekilde, genel veya özel öğrenim yapılan kurum. Felsefî, edebî, iktisadî bir doktrine bağlananların bütünü veya bir doktrinin kendisi. Okul kelimesi, Fransızca “école”den dilimize geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde “mektep” olarak bilinen kelime 1935’te “okul” olarak değiştirilmiştir. ...devamı ☟

okul
Okul

Çeşitli derecelerde toplu bir şekilde, genel veya özel öğrenim yapılan kurum. Felsefi, edebi, iktisadi bir doktrine bağlananların bütünü veya bir doktrinin kendisi. Okul kelimesi, Fransızca “école”den dilimize geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde “mektep” olarak bilinen kelime 1935’te “okul” olarak değiştirilmiştir.

Ortaçağda batı dünyasında okullar, kilise ve manastırlara bağlı olarak, “öğretmenin söylediği münakaşa edilmez, mutlaka doğrudur” düşüncesi esas alınarak devam etti. Bu okullarda, papazlar elinde tahrif edilerek birçok hurafelerle doldurulmuş Hıristiyanlık akideleri öğretiliyor ve saçmalıklara yapılan itirazlar yukarıdaki peşin hüküm ile önleniyordu. Fen bilgileriyse bu hurafelerle çatıştığı için, hemen hiç okutulmuyordu. Böylece Batı dünyası; fen bilgileri bakımından tam bir cehalete gömülmüş olarak, meşhur ortaçağ karanlığını yaşıyordu. Hıristiyanlar, çeşitli vesilelerle Müslümanlarla, İslam dini ve İslam alimlerinin eserleriyle tanıştıkça ve bu eserler kendi dillerine tercüme edildikçe on altıncı yüzyıldan itibaren eğitim sistemlerini değiştirdi, fen bilgileri üstünde çalışmağa başladılar. Akla ve mantığa dayanan fen bilgileri, Avrupalıların ufuklarını genişleterek yeni keşiflerin yapılmasını sağladı.

İslamiyetin ilme değer vermesi, Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerde insanların ilme teşvik edilmesi, kısa zamanda İslam memleketlerinde okulların açılmasını ve büyük alimlerin yetişmesini sağladı(Bkz. İlim). On birinci yüzyıldan itibaren kurulan medreseler ise İslam dünyasının okul sisteminin esasıydı. Medreselerde bütün ilimler okutulur, buradan din alimlerinin yanında, hekimler, mühendisler ve diğer meslek sahipleri de yetişirdi (Bkz. Medreseler). Osmanlıların çok sağlam temellere dayanan eğitim sistemi zamanımızda modern devletler tarafından örnek kabul edilecek durumdaydı. Medreselerden başka, enderun okulları da kuvvetli devlet adamları yetiştiriyordu. (bkz. Enderun)

Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra kurulan Cumhuriyet Türkiyesinde Avrupai tarzda açılan okullar, her geçen gün gelişen eğitim sistemiyle öğretime devam etmektedirler. (bkz. Eğitim)

okul

Türkçe okul kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Okul] n. school, college, academy, shop

okul

okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin, çeşitli derecede toplu olarak öğrenimin sağlandığı yer, mektep.
bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin tümü.
bir bilim ya da sanat kolunda özel ve belirgin yöntem, ekol.

okul

Türkçe okul kelimesinin Fransızca karşılığı.
école [la]

okul

Türkçe okul kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Penne, Schule

okul

1 . Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep:
"Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü:
"Okul dağıldı."-
3 . Ekol.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
okuldan ayrılmak okulu asmak (veya kırmak)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

okul Resimleri

Okul
1 yıl önce

kullanılır: dans okulu, gazetecilik okulu, meslek yüksek okulu gibi. Herhangi bir okulda eğitim alan kimselere öğrenci denir. Okulda eğitim-öğretim veren...

Okul, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Dans, Ekonomi, Eğitim, Gazetecilik, Taslak, Öğretim
E-Okul
1 yıl önce

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında...

Deniz harp okulu
1 yıl önce

40°48′37″K 29°15′48″D / 40.81028°K 29.26333°D / 40.81028; 29.26333 Deniz Harp Okulu (DHO), geleneksel adıyla Bahriye, 1773 yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa...

Deniz Harp Okulu, 1773, Askeriye, Kasımpaşa, Subay, Taslak, Tuzla, Türk Deniz Kuvvetleri, İstanbul
Ankara Okulu
1 yıl önce

Ankara Okulu, Kore Savaşı yıllarında Birleşmiş Milletler misyonu ile Güney Kore'ye giden Türk askerleri tarafından hizmete açılan okul. 1950'de Birinci...

Hava Harp Okulu
1 yıl önce

84042 Hava Harp Okulu (HHO), Türk Hava Kuvvetlerine muvazzaf subay yetiştiren, lisans derecesinde akademik eğitim ve öğretim veren askeri okul. 2016 yılında...

Hava Harp Okulu, 14 Şubat, 1912, 1951, 1953, 1954, 1960, 1967, 1969, 1974, 1991
Frankfurt Okulu
1 yıl önce

Frankfurt okulu, Almanya’da 1923 yılında kurulan ve sosyoloji, siyaset bilimi, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden...

Frankfurt Okulu, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Batı Marksizmi, Bolşevik, Burjuva, Determinist, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik, Diyalektik Materyalizm
Okul psikolojisi
1 yıl önce

Okul psikolojisi, klinik psikoloji ve eğitsel psikolojinin ilkelerinin öğrencilerin davranış ve öğrenim sorunlarını tespit ve tedavisine yönelik kullanıldığı...

Okul psikolojisi, Eğitsel psikoloji, Klinik psikoloji, Alfred Binet
Avusturya Okulu
1 yıl önce

Avusturya Okulu, aynı zamanda Viyana Okulu veya Psikolojik Okul olarak da bilinir, katı metodolojik bireyciliğe bağlılığı savunan ekonomik düşünce okuludur. Avusturya...