Olanak, gündelik dilde ``imkan`` ve ``olabilirlik`` olarak kullanılan bir felsefe kategorisidir. Felsefe kategorisi olarak bir şeyin olabilir oluşunu niteler. Nesnel ve öznel boyutlarda anlam katmanlarına sahiptir. Nesnel anlamda olanak, bir şeyin belirli koşullar altında ya da içinde gerçek olabilme durumunu belirtir. Öznel anlamda ise, belirli varsayımlara dayanarak varolacağı ya da gerçekleşeceği düşünülen şeyi belirtir. ...

OLANAK (türkçe) anlamı
1. Yararlanılan uygun şart veya durum
imkan:
Zamanını istediği gibi tasarruf etme olanağı elindedir.- H. Taner.
OLANAK (türkçe) anlamı
2. yararlanılan uygun koşul
3. imkân
OLANAK (türkçe) ingilizcesi
1. n. possibility
2. facility
3. the possible
4. handle
5. potentiality
6. scope
OLANAK (türkçe) fransızcası
1. possibilité [la]
OLANAK (türkçe) almancası
1. die Möglichkeit

Olanak hakkında detaylı bilgi

Olanak, gündelik dilde ``imkan`` ve ``olabilirlik`` olarak kullanılan bir felsefe kategorisidir. Felsefe kategorisi olarak bir şeyin olabilir oluşunu niteler. Nesnel ve öznel boyutlarda anlam katmanlarına sahiptir. Nesnel anlamda olanak, bir şeyin belirli koşullar altında ya da içinde gerçek olabilme durumunu belirtir. Öznel anlamda ise, belirli varsayımlara dayanarak varolacağı ya da gerçekleşeceği düşünülen şeyi belirtir.

Kaynakİlgili Konu Başlıkları Tümü

Civilization

''Sid Meier's Civilization'' (''Civ'' ya da ''Civ I'' olarak da bilinir), Sid Meier tarafından 1991 yılında MicroProse için yapılmış bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyunun amacı yüzyıllarca ayakta kalabilecek bir medeniyet kurmaktır. Oyun M.Ö. 4000 yılında başlar ve yakın ...

Drupal

Drupal ücretsiz, açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi ya da içerik yönetim'e odaklı bir altyapı yazılımıdır. Modüler yapısı sayesinde, web uygulama çatısı, topluluk portalı, forum ya da blog motoru olarak da kullanılabilmektedir.

GIF

GIF, İngilizce Grafik Değiştirme Biçimi anlamına gelen Graphics Interchange Formatin kısaltmasıdır ve bir sayısal resim saklama biçimidir. Kayıpsız sıkıştırma kullanır.