Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır. Olasılık kuramının ana öğeleri rassal değişkenler, saf rassal süreçler, olaylar olarak sayılabilir.

Olasılık Kuramı

Olasılık Kuramı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: stokastik

İlgili konuları ara

Yanıtlar