Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır. Olasılık kuramının ana öğeleri rassal değişkenler, saf rassal süreçler, olaylar olarak sayılabilir.

Olasılık teorisi

Olasılık teorisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Olasılık kuramı

Yanıtlar