Omurgas��Z Canl��Lar

omurga

Omurga, yani kolumna vertebralis, omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. Kolumna Vertebralis 70 cm uzunluğundadır, içindeki omurilik ise 43-45 cm arasında değişir; yani omurilik kolumna vertebralisten daha kısadır.

iç iskelet

İç iskelet, omurgalılara özgü iskelet türü.

İskelet ve kemikler

Bütün omurgalı hayvanların ve insanların, türlere göre değişik sayıda kemikten oluşan eklemli bir çatısı, yani iskeleti vardır. Birbirine eklemlerle bağlanan kemikler, kaslara destek görevi yapar; ayrıca, iç organları korur, vücudun besin alışverişine kat...

Elastik bağ doku

Bol miktarda elastik fibril demetlerinin bulunduğu dokudur. Elastik fibril demetleri paralel şekilde ya da birbirleriyle ilişkili ağlar şeklinde yapılar oluştururlar. Fibrillerin arasında fibroblast hücreleri ve kollajen fibriller bulunur. Elastik bağ dok...

omurgasızlar

Omurgasızlar, bir omurgası olmayan hayvanlara verilen genel bir addır. Omurgasız olarak adlandırılan canlıların yapılarında bir iç iskelet bulunmaz. Omurgasız hayvanların vücudunun dış kısmını örten ve destekleyen bir dış yapı bulunur.

sakrum

Sakrum, omurganın tabanındaki üçgen şekilli kemik.

Jacobi–Anger açılımı

Jacobi–Anger açılımı veya ( Jacobi–Anger eşitliği) harmonik temelli trigonometrik fonksiyon üstel bir açılımıdır . It is useful in fizikte (örneğin,düzlem dalga'lar ve silindirik dalgalar) arasında dönüşüm, ve sinyal işleme (FM sinyallerini tanımlamak içi...

hayvan deneyleri

sırt

Sırt, omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm.

Omurtag (anlam ayrımı)

Omurtag şu anlamlara gelebilir: