Omurgas��Zlar

omurga

Omurga, yani kolumna vertebralis, omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. Kolumna Vertebralis 70 cm uzunluğundadır, içindeki omurilik ise 43-45 cm arasında değişir; yani omurilik kolumna vertebralisten daha kısadır.

iç iskelet

İç iskelet, omurgalılara özgü iskelet türü.

Elastik bağ doku

Bol miktarda elastik fibril demetlerinin bulunduğu dokudur. Elastik fibril demetleri paralel şekilde ya da birbirleriyle ilişkili ağlar şeklinde yapılar oluştururlar. Fibrillerin arasında fibroblast hücreleri ve kollajen fibriller bulunur. Elastik bağ dok...

İskelet ve kemikler

Bütün omurgalı hayvanların ve insanların, türlere göre değişik sayıda kemikten oluşan eklemli bir çatısı, yani iskeleti vardır. Birbirine eklemlerle bağlanan kemikler, kaslara destek görevi yapar; ayrıca, iç organları korur, vücudun besin alışverişine kat...

sakrum

Sakrum, omurganın tabanındaki üçgen şekilli kemik.

omurgasızlar

Omurgasızlar, bir omurgası olmayan hayvanlara verilen genel bir addır. Omurgasız olarak adlandırılan canlıların yapılarında bir iç iskelet bulunmaz. Omurgasız hayvanların vücudunun dış kısmını örten ve destekleyen bir dış yapı bulunur.

sırt

Sırt, omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm.

Parabasala

Parabasala, nukleus ve kinetidlerle ilişkili çok sayıda modifiye golgi apareyi içeren endosimbiyotik tek nukleuslu kamçılılardır. Golgi apareyinin bu modifiye şekline "Janicki-tipi parabasal aparey" adı verilir.

Omurtag (anlam ayrımı)

Omurtag şu anlamlara gelebilir:

Fosfolipit

Fosfolipitler dört bileşenden oluşurlar: bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları birbirine baglayan bir omurga. Gliserol omurgalı fosfolipitlere gliserofosfolipit veya fosfogliserit denir. Sfingozin omurg...