Omurtag (Bulgarca: Омуртаг) (ö. 831), 814–831 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı.

Omurtag

Omurtag (Bulgarca: Омуртаг) (ö. 831), 814–831 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. Krum Han'dan sonra yerine oğlu Omurtag Han geçmiştir. Omurtag'ın hükümdarlık döneminde Tuna Bulgar Devleti'nin iç ve dış siyasetinde bazı değişiklikler olmuştur. Ülke içerisinde Hıristiyanlık yayılırken, paganizm inancı gittikçe güç kaybetmekteydi. Yönetimde ise, Slavlar, Protobulgarların yerini almaya başlamıştı. Sürgün edilen Bizans göçmenleri de dinin yayılmasına katkıda bulunmaktaydı. 816 yılında Omurtag'la Bizans imparatoru V. Leo Ermeni arasında 30 yıllık bir barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşma II. Mikhail döneminde de yenilenmiştir. 30 yıllık barış antlaşması sayesinde Omurtag Han, içte ve dıştaki sorunları çözüp idari alanda ve imar alanında gelişmeler yaşatmıştır. == İlgili maddeler == * Tuna Bulgar Devleti * Bulgar hükümdarların listesi * Андреев, Й. Българските ханове и царе (VII—XIV в.). София, 1987 * Свод древнейших письменных известий о славянах — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. Том 2. * John V.A. Fine Jr., The Early Medieval Balkans, Ann Arbor, 1983. == Dış bağlantılar == * История южных и западных славян в средние века (Учебник МГУ, Том I, Чехия, Польша, Болгария) * Христианство в языческой Болгарии

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar