Omurtag

Kısaca: Omurtag (Bulgarca: Омуртаг) (ö. 831), 814–831 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. ...devamı ☟

Omurtag (Bulgarca: Омуртаг) (ö. 831), 814–831 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. Krum Han'dan sonra yerine oğlu Omurtag Han geçmiştir. Omurtag'ın hükümdarlık döneminde Tuna Bulgar Devleti'nin iç ve dış siyasetinde bazı değişiklikler olmuştur. Ülke içerisinde Hıristiyanlık yayılırken, paganizm inancı gittikçe güç kaybetmekteydi. Yönetimde ise, Slavlar, Protobulgarların yerini almaya başlamıştı. Sürgün edilen Bizans göçmenleri de dinin yayılmasına katkıda bulunmaktaydı. 816 yılında Omurtag'la Bizans imparatoru V. Leo Ermeni arasında 30 yıllık bir barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşma II. Mikhail döneminde de yenilenmiştir. 30 yıllık barış antlaşması sayesinde Omurtag Han, içte ve dıştaki sorunları çözüp idari alanda ve imar alanında gelişmeler yaşatmıştır. İlgili maddeler * Tuna Bulgar Devleti * Bulgar hükümdarların listesi * Андреев, Й. Българските ханове и царе (VII—XIV в.). София, 1987 * Свод древнейших письменных известий о славянах — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. Том 2. * John V.A. Fine Jr., The Early Medieval Balkans, Ann Arbor, 1983. Dış bağlantılar * История южных и западных славян в средние века (Учебник МГУ, Том I, Чехия, Польша, Болгария) * Христианство в языческой Болгарии

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

815
5 yıl önce

Konstantinopolis'te imzalanan Bizans-Bulgaristan Antlaşması ile Bulgar Hanı Omurtag ile Bizans İmparatoru V. Leon arasında Bulgarlar lehine 30 yıllık bir barış...

815, 10. yüzyıl, 8. yüzyıl, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 817, 818
Mecidiye, Yenişehir
5 yıl önce

köylerinden ve Eski Cuma (Günümüzde Tǎrgovište)'nın Osman Pazarı (Günümüzde Omurtag) kazâsına tâbi bağlı Dağyeni (Günümüzde Ljublen) köylerinden gelenlerden...

Mecidiye, Yenişehir, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afşar, Yenişehir, Akbıyık, Yenişehir
Çiçeközü, Yenişehir
5 yıl önce

ilçesine bağlı bir köydür. 93 Harbi neticesinde Bulgaristan'ın Osman Pazarı (Omurtag) kazâsının Aşağı Keçili ve Çanakçılar köylerinden gelen muhâcirler tarafından...

Çiçeközü, Yenişehir, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afşar, Yenişehir, Akbıyık, Yenişehir, Akdere, Yenişehir
Malamir Han
5 yıl önce

arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. Malamir adı, Slav kökenlidir. Omurtag'ın 831'de ölümünden sonra yerine oğlu Malamir geçti. Malamir, babsının dışta...

II. Mihail
5 yıl önce

ve Bizans'la 30 yıllık barış ve karşılıklı yardım anlaşması yapmış olan Omurtag Han, II. Mihail'e destek sağlamayı teklif etti. II. Mihail'in bu desteği...

Pliska
1 yıl önce

buna Plskas ton kanpon denir, yani. "Pliska'nın kampı" ve açıkça Khan Omurtag'ın (814 - 830) daimi ikametgahı olarak bahsedilmektedir. İsim, XI-XI yüzyıldan...