Yenilenme (Rejenerasyon), erginleşmiş bireylerin normal yaşantılarında bazı doku ve hücrelerinin yenilenmesi ya da verilen kayıpların tekrar yerine konması.
Fizyolojik yenilenme; normal yaşantıda bazı vücut doku ve hücrelerinin sürekli olarak yaptığı yenilemedir.

Onarımsal yenilenme

Onarımsal yenilenme ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: yenilenme

İlgili konuları ara

Yanıtlar