Ongun

Kısaca: Ongun eski Türklerin Tengricilik inancında, içinde bir ruh'u barındıran bir cisime verilen isimdir. Diğer eski inanç sistemlerinde de bulunan Totem ile karsılaştırılabilir. Aynı amerika yerlilerin Totemleri gibi, eski Türk boylarınında her birisinin kendine özel bir Ongun'u vardır. Bu genellikle kendi Boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir havyan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir. ...devamı ☟

Ongun eski Türklerin Tengricilik inancında, içinde bir ruh'u barındıran bir cisime verilen isimdir. Diğer eski inanç sistemlerinde de bulunan Totem ile karsılaştırılabilir. Aynı amerika yerlilerin Totemleri gibi, eski Türk boylarınında her birisinin kendine özel bir Ongun'u vardır. Bu genellikle kendi Boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir havyan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir. Azerbaycan'da, Ongun-geleneliğinin islamdada uzun süre devam ettiğini kanıtlıyan eski Türk mezarları bulunmaktadır (en yenileri 16'ncı yy.). İslam geleneğine göre inşa edilmiş bu mezarların taşlarında, ölen kişinin hangi boya ait olduğunu gösteren Ongun'ları kazılıdır. Ongun'un anlamı Eski Türklerde Tanrı'nın yeryüzündeki varoluş biçimi. Tanrı sadece ongunlarla varlığını gösterirdi. Eski Türkler de (Gök Türkler, Oğuzlar...) ongunlara tapardı. Ama bu tapma sanıldığı gibi putlara tapma gibi değildir. Bu tapma ongunlardan ilham alma ve öldükten sonra ongunların hizmet etmesinden ibarettir. Tarihí belgelerden her Türk boyunun bir "Ongun"u olduğu bilinmektedir. Bu ongun genellikle kendisinden türediğine inanılan "kurt, kaplan, dağ keçisi, koç, geyik, boğa, at, kartal, şahin, doğan" gibi hayvanların şeklini ayırıcı niteliği ortaya konulmuş ögelerdir. Oğuzların 24 boyunun 6 tane ongunu vardır. Bunların hepsi yırtıcı kuşlardan seçilmiştir. Bilinenlerin dışında başka ongunlar da vardır: :"''Kotuz: İlk Türklerin yaşadığı İç Asya dünyası, boğayı, bilhassa doğuda yüksek zirvelerde yaşayan tüylü cinsi kotuz'u, bir kuvvet simgesi olarak görmekte ve bu simgeye çeşitli anlamlar atfetmekteydi." "Eski Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu"/ Emel Esin(sy.178) :"Her avcının vurduğu hayvan, onun ongunu sayılıyordu ve bayrağına resmediliyordu. Böylece vurulan ve eti yenen hayvanın ruhuna hulul etmiş kabul ediliyordu. Hükümdarın ongunu ve ruhunun makamı ise kotuz (yak diye de bilinir) kuyruğundan tuğdu." "Eski Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu" / Emel Esin(sy.203) :''Sıgun Geyik: R. Arat da, Kutadgu Bilig'in 5111. beytindeki sıgun'a "dağ keçisi" demiştir. G. Clauson ise sıgun kelimesini "maral geyiği" olarak tercüme etmiş ve Arapçasını el-ayyil olarak göstermiş. Araştırmamızın neticesinde, Türk metinlerinde sıgun'a verilen önem sonucunda, sıgun'un asıl hükümdar ongunu olduğu kanaatine varacağımızı şimdiden belirtelim. Yine de Türk metinlerinde genel anlamda kullanılan sıgun geyik tabirini tercih edeceğiz. Böylece geyik ve dağ keçisi cinslerini bir arada anmak istemekteyiz." "Eski Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu" / Emel Esin(sy.194) :"Dağ tekesi ve geyik motifleri, milattan önceki binyılda, Avrasya'da yaşayan bütün göçebe boyların başlıca ongunlarındandı." "Eski Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu" / Emel Esin(sy.192) "†¦sıgun geyik cinsi, Türklerde ölümsüzlüğün simgesiydi." "Eski Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu" / Emel Esin(sy.218) :Karaçay-Malkar Türkçesinde "çugutur" adı verilen dağ keçisi de, Karaçay-Malkar Türklerinin eski kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. :'''Kıyand ve Sungur''': "Chou devrinde, av merasimde vurulan hayvanın onu vuranın ongunu olması geleneğini, Oğuz Kağan Destanı da hatırlatır. Oğuz Kağan, her biri hükümdarlık ongunu olan iki hayvan vurmuştu; bunlar su aygırı cinsinden bir kıyand ile sungurdu." "Eski Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu" / Emel Esin(sy.210)

Kaynaklar

Vikipedi

ongun

Türkçe ongun kelimesinin İngilizce karşılığı.
productive, fertile; prosperous, flourishing bayyndyr; happy mutlu; totem totem

ongun

çok verimli olan; kutlu.
yarar duruma gelmiş, bayındır; arma.
mutlu; ilkel toplumlarda topluluğun kendisinden türediği sanılarak kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir doğal nesne ya da olay, totem.

ongun

Türkçe ongun kelimesinin Almanca karşılığı.
ergiebig; glücklich, selig; Totem

ongun

1 . Çok verimli, bol, eksiksiz:
"Malı ongun olanın adı angın olur."- Atasözü.
2 . Yarar duruma gelmiş, bayındır.
3 . Mutlu.
4 . Kutlu, uğurlu.

ongun

(Türkçe) 1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol, Bayındır. 3. Kutlu, uğurlu, beğenilen. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ongun
1 yıl önce

Bu tapma ongunlardan ilham alma ve öldükten sonra ongunların hizmet etmesinden ibarettir. Tarihî belgelerden her Türk boyunun bir "ongun"u olduğu bilinmektedir...

Ongun Han
4 yıl önce

farklı bir kutsal hayvanı ve onu simgeleyen bir ongunu vardır. Bereket ve uğur getirdiğine inanılır. Ongun hayvanlarını yemek, yaralamak ve öldürmek yasaktır...

Cüneyt Çakır
1 yıl önce

Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA...

Asosyeşın Futbol
4 yıl önce

Prof. Dr. Mustafa Duman kitabı inceleyen bir makale yazmıştır. ^ Ongun, Murat. "Murat Ongun yazdı: Trabzon'u yıkıp yeniden yapalım". Odatv. Odatv.com. 17...

Damga (işaret)
1 yıl önce

dolayısıyla kutsal sayılmıştır. Eski Oğuzca'da "Ongun" kelimesi "Totem" anlamındadır. L. Rásonyi'de Ongun'un Türkçe bir kelime olduğunu, Abdülkadir İnan,...

Zarlık
4 yıl önce

adaleti sağlayan şeklinde tanımlanan bir ongun (totem) vardır ve Zol Zayağçı (Yol Yaratan) yani kaderi tayin eden ongun (totem) ile bir ikili teşkil ederler...

Aydınlık Türkiye Partisi
1 yıl önce

genel başkan adaylarından Tuğrul Türkeş 412, Devlet Bahçeli 359, Ramiz Ongun 231, Enis Öksüz 104, Muharrem Şemsek 80 ve İbrahim Çiftçi 13 oy aldı. Kurultayın...

Aydınlık Türkiye Partisi, 1998, 2007, 27 Kasım, Milliyetçilik, Oktay í–ztürk, Politika, Siyaset, Taslak, Ülkücülük, İrfan Topçu
Keçiören Sportif
4 yıl önce

etmektedir. Mavi-yeşil-beyaz renklere sahip olan kulübün başkanlığını Halit Ongun yapmaktadır. TFF 3. Lig'e terfi final maçında Keçiören Belediyespor, normal...