Oniki Levha kanunları, Roma'da decemvir'ler tarafından kaleme alınmış ve M.Ö. 451 ve 449'da, centuria komis'lerinde kabul edilmiş kanunlar.

Oldukça eski olan bu yasalar pleblerin, hukuku bilmeyişleri yüzünden magistratus'ların keyfi hareketlerine hedef olmalarını önlemek için hazırlanmıştı. Hiç bir zaman resmen kaldırılmadı. Pek eski bir üslûpla yazılmış kısa kısa hükümler, oldukça şiddetli cezalan ve şekilci bir usulü kapsayan çok ilkel bir hukuku yansıtır. Fakat ölüm cezasının pek az sözü e

Oniki Levha kanunları

Oniki Levha kanunları, Roma'da decemvir'ler tarafından kaleme alınmış ve M.Ö. 451 ve 449'da, centuria komis'lerinde kabul edilmiş kanunlara verilen isimdir.

Oldukça eski olan bu yasalar pleblerin, hukuku bilmeyişleri yüzünden magistratus'ların keyfi hareketlerine hedef olmalarını önlemek için hazırlanmıştı. Hiç bir zaman resmen kaldırılmadı. Pek eski bir üslupla yazılmış kısa kısa hükümler, oldukça şiddetli cezalan ve şekilci bir usulü kapsayan çok ilkel bir hukuku yansıtır. Fakat ölüm cezasının pek az sözü edilir.

Yanıtlar