Onomastik, dilbiliminin özel isimleri inceleyen bir dalıdır. ...

ONOMASTIK (almanca) türkçe anlamı
1. i. onomastik (f)
ONOMASTIK (türkçe) anlamı
2. Özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi.
ONOMASTIK (türkçe) anlamı
3. özeladbilim
ONOMASTIK (türkçe) almancası
1. n. Namenkunde
2. Onomastik
3. Onomatologie

Onomastik hakkında bilgiler

Onomastik, dilbiliminin özel isimleri inceleyen bir dalıdır.

Onomastikçiler arasında, dilin tüm sözcüklerinin özel isimlerden türediğini iddia edenler bile var. Yunanca ``onomastikos`` dan gelir. (onoma = ad) adla ilgili demektir, adların kokeni ve anlamları ile uğraşan dilbilim dalıdır.

}

Anvadurezh Onomí stica Onomastika Namenforschung Onomastics Onomástica Onomastika Onomastique Onomástica Onomastika Ní©vtan Onomastica Onomastiek Onomástica Ономастика Onomastika Onomastika

İlgili Konu Başlıkları Tümü

özeladbilim

Onomastik, dilbiliminin özel isimleri inceleyen bir dalıdır. Onomastikçiler arasında, dilin tüm sözcüklerinin özel isimlerden türediğini iddia edenler dahi vardır.

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi ('Osmanlıca' ya da lisân-i Osmânî: لسانه عثمانى) Osmanlı devlet ve resmi yazışma dilidir. Bilimsel alanlarda Tarihî Türkiye Türkçesi denilmektedir. Tanım 13-20.