Optik��E Aktiflik

Optik İzomeri

Optik İzomeri Molekül formülü ve yapı formülü aynı olan fakat atomlarının uzaydaki dizilişi farklı ve asimetrik karbon atomu olan bileşikler. Optik izomeri bir stereoizomerliktir. Stereoizomerlik, optik ve geometrik izomerlik olmak üzere iki kısımdır. Bu...

Gliese 436 b

Gliese 436 b, Gliese 436 adlı kırmızı cüce etrafında dönen, Neptün boyutlarında güneşdışı bir gezegendir. 2004 yılında keşfedilmiştir.

nonlineer optik

polarimetre

Polarimetre (fr. polarimetre'den). Opt. Bir ışık ışınında polarılmış ışık oranını veya polarma düzleminin dönmesini ölçmeğe yarayan alet.

Kuantum Kuyusu Lazeri

== Kuantum Kuyusu Lazeri ==Kuantum kuyusu lazeri bir lazer diyottur ve bu diyotun aktif bölgesi o kadar dardır ki kuantum hapsi oluşur. Bu lazerden yayılan ışığın dalgaboyu sadece kullanılan malzemenin band aralığına bağlı olmak yerine, aktif bölgenin gen...

Açık Semalar Antlaşması

Açık Semalar Antlaşması(ASA) doğu ve batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla açıklık ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki`de imzalanmıştır. Kasım 2000`de Rusya parlemantosu tarafından onaylanmasını müteakip 2 Ocak 2001 tarihin...

stereoizomerlik

Stereoizomerizm

Stereoizomerler, aynı sırayla birbirine bağlanmış aynı atomlardan oluşan, fakat değişik 3-boyutlu yapıları olan bileşiklerdir. Stereoizomer çiftleri, (molekül ve ayna görüntüsü) bazen kimyasal reaksiyonlarda ayırt edilemezler, fakat molekülün fiziksel öze...

Askar Akayev

Askar Akayevich Akayev, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği tarihten beri Devlet Başkanılğını yürütüyor. 10 Kasım 1944'te . Kemindey Bölgesi'ndeki Kızılbayrak köyünde dünyaya geldi.

Optik

Işıkla ilgili olayları inceleyen fizik dalı. Optik, ışıkla ilgili olayları üç değişik modelde inceler. Buna göre optik üç kısma ayrılır: 1) Geometrik optik, 2) Fizik optik (Dalga optiği), 3) Kuvantum optiği.