Optik İzomeri

Kısaca: Optik İzomeri Molekül formülü ve yapı formülü aynı olan fakat atomlarının uzaydaki dizilişi farklı ve asimetrik karbon atomu olan bileşikler. Optik izomeri bir stereoizomerliktir. Stereoizomerlik, optik ve geometrik izomerlik olmak üzere iki kısımdır. Bu izomerilerde sis ve trans hali vardır. Yani iki molekül birbirinin ayna görüntüsüne sahiptir. Optik izomerinin geometrik izomeriden farkı, bileşikte asimetrik karbon atomunun olmasıdır. Optik izomerlere enatiomer derler ki, bunlar polariz ...devamı ☟

Optik İzomeri Molekül formülü ve yapı formülü aynı olan fakat atomlarının uzaydaki dizilişi farklı ve asimetrik karbon atomu olan bileşikler. Optik izomeri bir stereoizomerliktir. Stereoizomerlik, optik ve geometrik izomerlik olmak üzere iki kısımdır. Bu izomerilerde sis ve trans hali vardır. Yani iki molekül birbirinin ayna görüntüsüne sahiptir. Optik izomerinin geometrik izomeriden farkı, bileşikte asimetrik karbon atomunun olmasıdır. Optik izomerlere enatiomer derler ki, bunlar polarize ışık düzlemini sağa veya sola çevirir. Optik izomer olan iki maddeden biri polarize ışık düzlemini ne kadar sağa çevirirse diğeri de o kadar sola çevirir. Optik izomerlerin bütün diğer özellikleri birbirinin aynıdır. (Bkz. Optikçe Aktiflik)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cis-trans izomer
4 ay önce

anlamına gelir. IUPAC'a göre "geometri izomer" ifadesi daha doğrudur. Optik izomerler için optikçe izomer, optik olmayanlar içinse diyastereomer denir...

Fenilalanin
4 ay önce

Fenilalanin doğada enantiomerik (moleküllerin aynada yansıması olan optik izomeri) iki formda bulunabilir, D- ve L-fenilalanin. Yan zinciri bir benzil...

Fenilalanin, Aminoasit, Beslenme, Fenil, Hidrojen, İzomer, Aromatik, Benzil, Enantiomerik
Glisin
4 ay önce

atomu da bir hidrojene bağlı olduğu için, glisin optik olarak aktif değildir, diğer bir deyişle optik izomeri bulunmamaktadır. Yan zincirinin olmamasından...

Heksoz
4 ay önce

merkezi ve olası sekiz (23) stereoizomeri bulunmaktadır. Bunların dört D-izomeri doğada bulunurlar. Piskoz (alluloz) Fruktoz (glukuloz) Sorboz (gululoz)...

Enantiyomer
4 ay önce

dışında özdeş kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptirler. Optik olarak etkin izomerlere eşit miktarlarda sahip karışımlara rasemik karışım denir ve...

Glukoz
4 ay önce

altıncı bir karbona bağlıdır. Glukozun altı optik merkezi vardır, yani teorik olarak glukozun (4²-1) = 15 optik stereoizomere sahip olabilir. Canlı organizmalarda...

Amin (kimya)
4 ay önce

olmasına benzetilebilir. Bu düşük engel yüzünden NHRR' gibi aminlerin optik izomerleri optik olarak birbirlerinden ayırt edilemezler, NRR'R" tipi moleküller...

Fransiyum
4 ay önce

0,12 μs'lik yarı ömrü ile fransiyum-215'tir. Bu izotopun yarı kararlı izomeri fransiyum-215m yine de sadece 3,5 ns olan yarı ömrü ile daha az kararlıdır...

Fransiyum, Alkali metal, Atom numarası, Erime noktası, Kaynama noktası, Kimya, Periyodik cetvel, Taslak, Marguerite Perey, Atom ağırlığı