Orak, özellikle tarımda kullanılan yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracıdır. Aynı zamanda komünizmin simgesindeki çiftçiyi temsil eden âlettir. Çoğu ülkede köylüyü temsil eden siyasi amblem olarak da kullanılmış olan orak eski Sovyetler Birliğinin bayrağında da kullanılmıştır.

Orak

Orak, özellikle tarımda kullanılan yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracıdır. Aynı zamanda komünizmin simgesindeki çiftçiyi temsil eden alettir. Çoğu ülkede köylüyü temsil eden siyasi amblem olarak da kullanılmış olan orak eski Sovyetler Birliğinin bayrağında da kullanılmıştır.

orak

(Türkçe) Erkek ismi 1. Ekin biçme zamanı, hasat. 2. Ekin biçme aracı.

orak

ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı. ekin biçme zamanı.

orak

1 . Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı.
2 . Ekin biçme zamanı:
"Orakta köylünün işi çok olur."-
3 . Ekin biçme işi:
"Ot orağından dönen birkaç köylü, omuzlarında uzun tırpanlarıyla geçiyorlardı."- M. Ş. Esendal.

orak

Türkçe orak kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sickle, reaping hook, harvester

orak

Türkçe orak kelimesinin Fransızca karşılığı.
faucille [la]

orak

Türkçe orak kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sichel

Yanıtlar