Orak Hücre Anemisi

düzenle|Haziran 2007

 • Otozomal resesif kalıtım gösterir.
 • Beta zincir geninin 6 nolu amino asidini kodlayan bölgede tek gen mutasyonuna bağlı olarak glutamik asit yerine valin sentez edilir. bu değişiklikle oluşan yeni hemoglobine Hb S denir.
 • Oraklaşma nedeniyle eritrositlerin ömrü kısalır.


Hastalığın Klinik Bulguları

 • Hemolitik Anemi: Eritrositlerin vücut içerisinde parçalanmasıdır.
 • İnfarktlara bağlı hiposplanizim
 • Hiposplanizim: Damar tıkanıklığına bağlı olarak dalak yetmezliğidir.
 • Vazooklütasyon: Eritrositler oraklaşmaya giderek boydan boya damarları tıkamasıdır.
 • SSS Komlikasyonları
 • Osteomiyelit: Kemik iliği iltihabıdır.
 • Pnömöni: Zatürre
 • Akut Sekestrasyon Krizleri: Yükseklere çıkıldıkça 0ksijen azalması nedeniyle eritrositlerin oraklaşarak küçük damarları tıkamasıdır.
 • Hastalığın ortaya çıkması için çevresel şartların oluşması lazım mesela oksijen azalması.


Hastalığın Tanısı

 • Hb değeri düşüktür.
 • Eritrositlerde oraklaşma
 • Retikülosit sayısında artış
 • Hb elektrofezinde HbS, HbF, HbA2`nin gösterilmesi.
 • HbS düşük oksijen basınçlarında polimerize olur.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.