Oral

Ağız, sindirim sisteminin giriş boşluğudur.

Oral ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ağız

Haritası

Oral koordinatları: 51.2211000, 51.3559000

Diğer anlamları

Oral

1. anlamı Ağızla ilgili. Sözlü. Ağız yoluyla, kanalıyla. Söze dayanan.
2. anlamı s .ağızdan söylenen, sözlü; ağıza ait; ağızdan alınan; zool. ağzın bulunduğu tarafı gösterenı orally z. ağızdan, sözlü olarak. orals i. sözlü imtihanlar. ,ağızdan/sözlü.
3. anlamı sözel. sözlü. ağızdan. ağızla ilgili. oral.

Oral

Oral tanım:

Kelime: oral
Söyleniş: 'Or-&l, 'or-, 'är-
İşlev: adjective
Kökeni: Latin or-, os mouth; akin to Old Norse Oss mouth of a river, Sanskrit As mouth
1 a : uttered by the mouth or in words : SPOKEN b : using speech or the lips especially in teaching the deaf
2 a : of, given through, or involving the mouth b : being on or relating to the same surface as the mouth
3 a : of, relating to, or characterized by the first stage of psychosexual development in psychoanalytic theory during which libidinal gratification is derived from intake (as of food), by sucking, and later by biting b : of, relating to, or characterized by personality traits of passive dependency and aggressiveness
- oral·i·ty /o-'ra-l&-tE, O-/ noun
- oral·ly /'Or-&-lE, 'or-, 'är-/ adverb

Oral

İngilizce Oral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. examen oral adj. oral, bucal, verbal, vocal

Oral

İngilizce Oral kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. oral, examen oral, test dont les épreuves de façon orale adj. oral, verbal, parlé, qui se transmet par la parole; (psychologie) premier stade de développement effectué par la parole (surtout chez les enfants

Oral

İngilizce Oral kelimesinin Almanca karşılığı.
n. mündlich adj. mündlich; mit dem Mund; oral

Oral

İngilizce Oral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Scol) orale, esame orale agg. orale, verbale; della bocca, boccale; (Med, Farm) per via orale, per bocca

Oral

İngilizce Oral kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. prova oral, prova falada adj. oral; bucal, relativo à boca

Oral

i. sözlü s. oral yolla, ağızdan, ağız, sözlü, oral

Oral

Fransızca Oral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. oral, verbal, vocal

Oral

Almanca Oral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. verbal, spoken; of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); (Psychoanalysis) understood or experienced through the mouth (of a stage in childhood development)

Oral

Portekizce Oral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. nuncupative, oral, phonal, unwritten, viva, vocal

Oral

İspanyolca Oral kelimesinin İngilizce karşılığı.
[oral] adj. oral, verbal, spoken

Oral

Türkçe Oral kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. spoken exam, test in which the answers are not written adj. verbal, spoken; of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); (Psychoanalysis) understood or experienced through the mouth (of a stage in childhood development) adj. oral, of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); verbal, spoken

Oral

İngilizce Oral kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. mondeling, mond-, oraal

Oral

n. spoken exam, test in which the answers are not written adj. verbal, spoken; of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); (Psychoanalysis) understood or experienced through the mouth (of a stage in childhood development) adj. oral, of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); verbal, spoken

Oral

Fransızca Oral kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (communication) mondeling; gesproken; oraal 2. (accord) ongeschreven; mondeling 3. (paroles) mondeling; verbaal4. (médecine) oraal

Oral

ağız yoluyla olan, ağızla ilgili.

Oral

Fransızca Oral kelimesinin Almanca karşılığı.
n. prüfung: mündliche prüfung adj. mündlich

Oral

Fransızca Oral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (communication) orale; verbale 2. (accord) orale; non scritto; verbale; a parole 3. (paroles) orale; verbale4. (médecine) orale

Oral

Fransızca Oral kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (communication) oral; verbal 2. (accord) oral; verbal 3. (paroles) oral; verbal4. (médecine) oral

Oral

Fransızca Oral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (communication) oral; verbal 2. (accord) oral; no escrito; de palabra; verbal 3. (paroles) verbal; oral4. (médecine) oral

Oral

Fransızca Oral kelimesinin Türkçe karşılığı.
ağızla ilgili; sözlü

Oral

Almanca Oral kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. voie: par voie orale, voie: par voie buccale, buccal, bucco-génital

Oral

Almanca Oral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. orale adv. oralmente

Oral

Almanca Oral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. oral

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Oral
Oral