Ordu elifbası

Huruf-u Munfasıla (Aralıklı Harfler) ya da bilinen diğer isimleriyle hatt-ı cedid, Enverpaşa yazısı ya da ordu elifbası, Enver Paşa'nın Türkçenin yazımını kolaylaştırmak üzere Arap alfabesini gözden geçirerek elde ettiği yazı sistemidir. Sistem, Savunma Bakanlığı'nın da katkısıyla uzun süre kullanımda kalmıştır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: huruf-u munfasıla, 1917, 1918, atatürk, dil, enver paşa, taslak, türkçe
Ordu elifbası
Ordu Elifbası

İlgili konuları ara

huruf-u munfasıla 1917 1918 atatürk dil enver paşa türkçe

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Huruf-u Munfasıla
3 yıl önce

Huruf-u Munfasıla (Aralıklı Harfler) ya da bilinen diğer isimleriyle ``hatt-ı cedid``, ``Enverpaşa yazısı`` ya da ``ordu elifbası``, Enver Pa

Huruf-u Munfasıla, 1917, 1918, Atatürk, Dil, Enver Paşa, Taslak, Türkçe
Bakü Türkiyat Kongresi
3 yıl önce

Azerbaycan`ın başkenti Bakü`de toplanmış Türkoloji kongresi.Bugün tercümesi önünüze konulan ve mevzuu harflerimizi müdâfaadan ibaret olan

Bakü Türkiyat Kongresi, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), 1926, Arap, Avrupa, Azerbaycan, Bakü, Bağlantı tanıtmak, Başkırlar, Kırgız, Macaristan
Türkiye tarihi
1 yıl önce

Türkiye; çok eski devirlerden beri bilinen bir memlekettir. Daima göçlere istilalara uğramıştır. Doğu ve batı, Asya ve Avrupa kıtalarının

Ordu elifbası
3 yıl önce

Huruf-u Munfasıla (Aralıklı Harfler) ya da bilinen diğer isimleriyle hatt-ı cedid, Enverpaşa yazısı ya da ordu elifbası, Enver Paşa'nın Tü

Huruf-u Munfasıla, 1917, 1918, Atatürk, Dil, Enver Paşa, Taslak, Türkçe
Yelkenli
2 yıl önce

Yelkenli Rüzgar gücünden faydalanıp yol almak üzere direklerine kalın bez gerilen su aracı, gemi. Gerilen beze yelken adı verilir. İnsanlar b

Yelkenli, Akarsu, Deniz, Ege Denizi, Gulet, Göl, Salma, Taslak, Yelken, Tırhandil, Denizcilik
İçgüdü
1 yıl önce

Modası geçmiş olan bu kavram, bugün yalnızca yüzeysel bir anlamda kullanılmaktadır. Birbirleriyle aralarında korelasyon olmayan birkaç davra

Misyonerlik
1 yıl önce

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “gör

Misyonerlik, Bizans İmparatorluğu, Din, Latince, Mevlana, Musevilik, Orta Çağ, Osmanlı İmparatorluğu, Pavlus, Said Nursİ®, Sihizm
Desibel
3 yıl önce

Telefon kullanılmaya başlandığında ilgili kurumlar bir iletim birimi bulmak/kullanmak sorunu ile karşılaşmışlardı. Doğal olarak o zaman il

Desibel, Ansiklopedi, ,
Kara kuvvetleri
2 yıl önce

Kara Kuvvetleri târihin bilinen ilk devirlerinden îtibâren Türkler, bilhassa orduya ve eğitime önem vermişler, bu ordular sâyesinde târihte d

Kara Kuvvetleri, Askeriye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ordu, Taslak
Klarnet
2 yıl önce

Batı Avrupa'da 17.yüzyılda kullanılan Chalumeau , klarnetin gelişmemiş ilk şekliydi. Chalumeau sözcüğünün kökeni Fransızca olup, kamış

Klarnet, Selim Sesler, Mustafa Kandıralı, Selim Kızılcıklar (Deli Selim), Serkan Çağrı, Salih Orak, Ruhi Günal, Nuri Gün, Seyfettin Sığmaz, Süleyman ޞen, Turhan Aşkın