--}}

Ordu Yardımlaşma Kurumu

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu), 27 Mayıs darbesinden sonra 1 Mart 1961 tarih ve 205 sayılı Kanun ile kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı, TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonudur. OYAK`ın yönetiminde sivil devlet memurlarıyla birlikte muvazzaf askerler de vardır.

Infobox Company | company_name = OYAK, Ordu Yardımlaşma Kurumu | company_logo = | company_type = Özel | foundation = 1961 | location = Ankara, TÜRKİYE | key_people = Dr. Şerif Coşkun ULUSOY (Genel Müdür) | industry = Sosyal Güvenlik | net_income = 965.2 milyon YTL (2006) | num_employees = 34,836 (2006) | services = Yasayla Öngörülen Hizmetler | subsid = İştirakler Tablosu | homepage = www.oyak.com.tr

OYAK , Ordu Yardımlaşma Kurumu, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı Yasa ile kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı, TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonudur.

Anayasamızın öngördüğü sosyal güvenlik sistemi içinde, üyelerine ana sosyal güvenlik kurumlarından (Emekli Sandığı, SSK) ayrı güvenceler sağlamaktadır.

Yasayla öngörülen hizmetleri

 • Daimi üyelerine yapılan emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımları,
 • Geçici üyelerine yapılan ölüm ve maluliyet yardımları,
 • Daimi üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sunulan sosyal hizmetlerdir.


OYAK`ın gelir kaynakları

 • Muvazzaf subay ,astsubay ve uzman jandarmaların maaşları tutarından her ay kesilecek %10lar,
 • Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında çalışan maaşlı/ücretli sivil memur ve müstahdemlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanuna göre emekliliklerine esas olan maaş ve ücretleri tutarından her ay kesilecek %10`lar,
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu`nun (OYAK) ve OYAK`ın sermayesinin %50`sinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan ve OYAK`ta daimi üye olmayı kabul eden bütün maaşlı ve ücretli sivil memur ve müstahdemlerin maaşları tutarından kesilecek %10`lar,
 • Geçici üyeler olarak adlandırılan yedek subayların her ay maaşları tutarı üzerinden kesilecek %5`ler,
 • Bağışlar,
 • Konut Ön Biriktirim Fonu`ndan yararlanmak isteyenlerin maaşları tutarından her ay kesilecek %10 ek aidatlar,
 • OYAK mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirlerdir.


Merkezi Ankara`da bulunan OYAK`ın finans, sanayi ve hizmet dallarında faaliyet gösteren 28 iştiraki ve bunlar altında 60 şirketi bulunmaktadır.

OYAK Üyeleri

``Daimi üye`` sıfatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bütün muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay ve Uzman Jandarmalar ile Emekli Maaşı Sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri ile uzman erbaşlar, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında, OYAK ve OYAK`ın sermayesinin %50`sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerde çalışanlardan arzu edenler ve ``Geçici üye`` sıfatıyla, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan Yedek Subaylardan oluşmaktadır.

2006 yılı sonu itibarıyla OYAK`ın üye sayısı 230 bini aşmıştır.

Organizasyon Yapısı

OYAK`ın yönetim ve denetimi Temsilciler Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Müdürlük aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 • Temsilciler Kurulu; OYAK`ın en geniş katılımlı organıdır. Temsilciler Kurulu, sayıları 50`den az 100`den fazla olmamak üzere Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, daimi üye adedi dikkate alınarak birlik ve kuruluşlarda görevli daimi üyeler arasından, birlik ve kuruluşların kumandan veya amirlerince tespit olunacak temsilcilerden oluşur. Temsilciler Kurulu, her üç yılda bir geçmiş 3 yılın mali hesaplarını inceler ve 20 asil, 10 yedek Genel Kurul üyesini seçer.
 • Genel Kurul; her yıl gerçekleştirilen olağan ve gereken hallerde gerçekleştirilen olağanüstü toplantılarla, OYAK`ın faaliyet raporlarını ve bilançolarını değerlendirerek, ileriye dönük kararlar alır. Temsilciler Kurulu`nun seçtiği 20 üye ile Yasada belirtilen 20 üyeden oluşur.
 • Yönetim Kurulu; OYAK`ın yönetiminden sorumludur. Görev süresi 3 yıldır. Üyelerinden 3 ünü Genel Kurul, 4 ünü ise Yasada belirtilen komisyon seçer. Genel Müdür, Yönetim Kurulu`nun doğal üyesidir ve kararlarda oy sahibidir.
 • Denetleme Kurulu; 3 kişiden oluşur. Görev süresi 3 yıldır. Hizmet, yardım ve faaliyetlerin kararlara ve mevzuata uygun olup olmadığı, OYAK`ın verimlilik, tasarruf ve bireysel eşitlik ilkelerine göre çalışıp çalışmadığının denetimini yapar.
 • Genel Müdürlük; Bir Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenen sayıda Genel Müdür Yardımcısından oluşur. OYAK`ı Genel Müdür temsil eder.


OYAK Tarihçesi

1961 - 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

1991 - 2000

2001 - 2006

Ayrıca bakınızLinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ordu Yardımlaşma Kurumu
Ordu Yardımlaşma Kurumu