Organ transplantasyonu

Organ transplantasyonu ya da organ nakli organ donörü tarafından verilen sağlam organ parçası ya da tamamının alıcının hasarlı veya çalışmayan organı yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine nakledilmesidir.

Organ transplantasyonu

Organ transplantasyonu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: organ nakli

Yanıtlar