Organik Bileşik

Organik bileşikler, molekülleri karbon içeren kalabalık kimyasal bileşikler sınıfındandır. Aşağıda sunulan tarihsel nedenlerden dolayı, bu bileşiklerin küçük bir kısmı, örneğin karbonatlar, basit karbon oksitleri ve siyanürlerin yanı sıra, karbon allotropları inorganik kabul edilir.

Organik kelimesinin bu tip bileşikler için kullanılması 19. yüzyılda yaygın olan organik bileşiklerin sadece yaşayan canlılarda sentezlenebildiği inancına dayanmaktadır. Bu görüş organik bileşiklerin inorganik bileşiklerden temelde farklı bir yapıda oldukları fikrini savunuyordu ve Friedrich Wöhler tarafından yapılan, Potasyum siyanid ve amonyum sülfat`tan üre sentezlenmesi deneyiyle çürütüldü.

Bugün neredeyse tüm saf organik bileşikler yapay yolla üretilmektedir, sadece sukroz gibi bir kaçı üretim süreçleri çok pahalı olduğu için doğal kaynaklardan elde edilmektedir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Organik Bileşik
Organik bileşik