Organization

Organization

1. anlamı i. örgüt, kurum, teşekkül, dernek; düzen; düzenleme; organizma. ,organizasyon.
2. anlamı örgüt. örgütlenme. organizasyon.

Organization

Organization tanım:

Kelime: or·ga·ni·za·tion
Söyleniş: "or-g&-n&-'zA-sh&n, "org-n&-
İşlev: noun
1 a : the act or process of organizing or of being organized b : the condition or manner of being organized
2 a : ASSOCIATION, SOCIETY charitable organizations b : an administrative and functional structure (as a business or a political party); also : the personnel of such a structure

Organization

İngilizce Organization kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. organización, arreglo, configuración, estructuración, orden; organismo, cuerpo, fundación, gestoría, institución, sistema

Organization

İngilizce Organization kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. organisation; organisme

Organization

İngilizce Organization kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Organisation; Körperschaft; Verband

Organization

İngilizce Organization kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. organizzazione, ordinamento; associazione, organismo

Organization

İngilizce Organization kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. organização; ordenação; união, sindicato; associação

Organization

[organization (Amer.) ] i. organizasyon, örgüt, örgütlenme, bünye, organizma

Organization

İngilizce Organization kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. organisatie, bewerktuiging, structuur, inrichting

Organization

[organization (Amer.) ] n. arrangement; state of being organized; organized body; association, union (also organisation)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

National Organization for Women
4 yıl önce

National Organization for Women ("Ulusal Kadın Örgütü"; NOW), ABD'deki en büyük feminist örgüttür. 1966'da Betty Friedan, Pauli Murray, Shirley Chisholm...

Uluslararası Denizcilik Örgütü
1 yıl önce

Uluslararası Denizcilik Örgütü (İngilizce: International Maritime Organization (IMO)), 1948 yılında Birleşmiş Milletler denizcilik konferansında kurulması...

Dünya Turizm Örgütü
1 yıl önce

Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) (İngilizce: The United Nations World Tourism Organization (UNWTO)) sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizmin tanıtımından...

Uluslararası Çalışma Örgütü
1 yıl önce

Uluslararası Çalışma Örgütü ya da ILO (International Labour Organization), ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları...

ILO, 1919, 1932, 1946, Cenevre, İsviçre, Versailles Barış Anlaşması
Dünya Sağlık Örgütü
1 yıl önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), (İngilizce: World Health Organization, WHO) Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar...

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
1 yıl önce

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, (İngilizce: International Civil Aviation Organization, ICAO) Chicago Konvansiyonu’na (7 Aralık 1944) imza atan 52 ülke tarafından...

Uluslararası Sivil Havacılık í–rgütü, 1967, Birleşmiş Milletler, Havacılık, ICAO kodları (Türkiye), Kuruluş, Kurum, Taslak, Uçak, Sivil havacılık
Dünya Ticaret Örgütü
1 yıl önce

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), (İngilizce: World Trade Organization, WTO) çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. WTO, hükûmetlerin iç...

Dünya Ticaret í–rgütü, 15 Aralık, 15 Nisan, 1947, 1948, 1993, 1994, 1995, 1 Ocak, ABD, Almanya
Dünya Meteoroloji Örgütü
1 yıl önce

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) (İngilizce: World Meteorological Organization), Birleşmiş Milletler'e bağlı uzmanlık kuruluşudur. Bağlı 189 üye ülke ve...

Dünya Meteoroloji í–rgütü, 1873, 1947, 1949, Birleşmiş Milletler, Cenevre, Meteoroloji, Telgraf