Organized

Organized

1. anlamı f. düzenlemek, intizama sokmak; örgütlemek, teşkil etmek; teşekkül etmek, teşkilâtlanmak; sıralamak, tasnif etmek; yerleştirmek.,xyz kur/düzenle.
2. anlamı organize,xyz kur/düzenle.

Organized

Organized tanım:

Kelime: or·ga·nize
Söyleniş: 'or-g&-"nIz
İşlev: verb
Türleri: -nized; -niz·ing
transitive senses
1 : to cause to develop an organic structure
2 : to form into a coherent unity or functioning whole : INTEGRATE trying to organize her thoughts
3 a : to set up an administrative structure for b : to persuade to associate in an organization; especially : UNIONIZE
4 : to arrange by systematic planning and united effort
intransitive senses
1 : to undergo physical or organic organization
2 : to arrange elements into a whole of interdependent parts
3 : to form an organization; specifically : to form or persuade workers to join a union
synonym see ORDER
- or·gan·iz·able /"or-g&-'nI-z&-b&l/ adjective

Organized

İngilizce Organized kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[organize (Amer.) ] v. organizar, ordenar, poner en orden, sistematizar; estructurar, instrumentar, orquestar, preparar; concertar, planificar, programar
adj. organizado, ordenado, sistemático

Organized

İngilizce Organized kelimesinin Fransızca karşılığı.
[organize (Amer.) ] v. organiser; arranger; aménager
adj. organisé, ordonné, arrangé; systématique; établi; installé; uni

Organized

İngilizce Organized kelimesinin Almanca karşılığı.
[organize (Amer.) ] v. organisieren; anordnen; vereinigen
adj. organisiert; geordnet; vereinigt

Organized

İngilizce Organized kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[organize (Amer.) ] v. organizzare, preparare, allestire; (fig) organizzarsi
agg. organizzato; ordinato, stabilito; che esiste su larga scala; efficiente, efficace; organizzato in un sindacato

Organized

İngilizce Organized kelimesinin Portekizce karşılığı.
[organize (Amer.) ] v. organizar, ordenar, arrumar, sistematizar; estabelecer; unificar
adj. organizado; ordenado; unificado, sindicalizado

Organized

[organize (Amer.) ] f. organize etmek, düzenlemek, kurmak, örgütlemek, organize olmak
s. düzenli, organize olmuş, tertipli, örgütlü, düzenlenmiş

Organized

İngilizce Organized kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. georganiseerd

Organized

[organize (Amer.) ] v. arrange, order, systematize; establish, set up; unite; coordinate something; orchestrate, manage; unionize, form a union; organize into a labor union (also organise)
adj. arranged, ordered, systematized; established, set up; existing on a large scale; efficient; united; formed into a labor union (also organised)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.