Organon

Kısaca: Organon (''Yunanca:'' Ὄργανον, anlamı: alet, araç, organ) Aristoteles'in 6 ciltlik klasik mantık üzerine olan kitap serisi. ''Organon'' ismi daha sonraları Aristo'nun izleyicileri olan Peripatetikler tarafından verilmiştir. Şu 6 adet kitaptan oluşur: ...devamı ☟

Organon (Yunanca: Ὄργανον, anlamı: alet, araç, organ) Aristoteles'in 6 ciltlik klasik mantık üzerine olan kitap serisi. Organon ismi daha sonraları Aristo'nun izleyicileri olan Peripatetikler tarafından verilmiştir. Şu 6 adet kitaptan oluşur: * Kategoriler * Önermeler * Birinci Analitikler * İkinci Analitikler * Topikler * Sofistik Deliller

Eserlerin tasnifi

Ne eserlerin sırası Aristo tarafından belirlenmiştir, ne de Aristo eserlerinin tümüne Organon adını vermiştir. Eser sıralaması kronolojik de değildir. Aristo sonrasında gelişen felsefi kavramların ortaya çıkardığı bir anlayış ile bu sınıflandırmalar yapılmıştır. Aristo'nun Metafizik adlı ünlü eseri ile Organonu oluşturan metinlerin kimi bölümleri kesişse de onun bir parçası sayılmaz. Bölümler şu konuları içerir: * : (Latince: Categoriae) Mantıksal bir metin olmaktan çok metafizikseldir. Organonun diğer parçalarının tamamlayıcısı olarak sözedilir. 10 adet en genel ifade tipi açıklanır. 15 ana başlıktan oluşan metin bugün varolan kavramların hiyerarşik bir kategorilemesini yapar. Bu kategoriler öz, nicelik, nitelik, izafet, mekan, zaman, durum, aidiyet, eylem ve infialdır. * Önermeler: (Latince:De Interpretatione, Yunanca Perihermenias) Aristo burda 14 başlıkta önermeleri açıklamaya çalışır. Önermelerin doğru veya yanlış sonucu veren ifade biçimleri olduğunu ve önermelerin hiçbir sonuç vermeyen (istekler gibi) ifade biçimlerinden nasıl ayrılacağını açıklar. Özellikle karşıt önerme çiftleri belirlemeye çalışır. * İkinci Analitikler (Latince: Analytica Posteriora) Aristo, birinci analitiklerde temellendirmenin salt formel yanını, yani kıyası incelerken, önermelerin gerçeklik konusundaki bilgisel değerleri ile ilgilenmez. İkinci Analitikler bilginin temel öğelerine değinerek bu yanlara da girer. Tanımlama, bilimsel bilgi ve kanıtlama gibi konularla bu eserinde uğraşır. * Topikler: (Latince: Topica) Bu eser diyalektik akıl yürütme ile ilgilidir. Geçerli argümanlar oluşturma, mutlak olandan çok olası sonuç çıkarmalar gibi konularla ilgilenir. İslam felsefesinde ise Cedel adıyla anılır. Buradaki akıl yürütmeler genel kabul görmüş fikirlerden yol çıkarak yapılan akıl yürütmelerdir. Topiklerde ele alınan 5 meşhur kavram vardır. Bunları Kategorilerde işlenen 10 kategori ile karıştırmamak gerekir. Bu 5 topik şunlardır: horos(tanım), genos(cins), diaphora(fark), idion(özellik), sumbebekos(). * Sofistik Deliller: (Latince: De Sophisticis Elenchis) Mantıksal safsataları içerir ve Aristo'nun diğer bir eseri olan Retorik'e bir geçiş yapma olanağı sağlar. İkinci Analitiklerde işlenen kanıtlama Sofistik Deliller ve Retorik için bir uygulama alanı tespit eder.

Genel

* *

Özel

Kaynaklar

Vikipedi

Organon

1. anlamı -num i. bir felsefenin ilke ve kurallarını meydana getiren sistem.

Organon

Organon tanım:

Kelime: or·ga·non
Söyleniş: 'or-g&-"nän
İşlev: noun
Kökeni: Greek, literally, tool -- more at ORGAN
: an instrument for acquiring knowledge; specifically : a body of principles of scientific or philosophic investigation

Organon

İngilizce Organon kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Método (de pasar conocimiento); (en filosofía) sistema de principios; organon

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. organon, méthode pour transférer de l'information; en philosophie-série de principes

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Organon; Methode zur Informationsübertragung; (Philosophie:) logisches Grundsatzsystem

Organon

İngilizce Organon kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sistema di comunicazione di dati; in filosofia, serie di principi

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. órganon, método de investigação, conjunto de princípios (Filosofia)

Organon

Fransızca Organon kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. organon, instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Organon

Almanca Organon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Organon

n. instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)
n. organum, system of principles (Philosophy)
n. organon, instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Organon

İngilizce Organon kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Método (de pasar conocimiento); (en filosofía) sistema de principios; organon

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. organon, méthode pour transférer de l'information; en philosophie-série de principes

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Organon; Methode zur Informationsübertragung; (Philosophie:) logisches Grundsatzsystem

Organon

İngilizce Organon kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sistema di comunicazione di dati; in filosofia, serie di principi

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. órganon, método de investigação, conjunto de princípios (Filosofia)

Organon

Fransızca Organon kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. organon, instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Organon

Almanca Organon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Organon

n. instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy) n. organum, system of principles (Philosophy) n. organon, instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Organon

İngilizce Organon kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Método (de pasar conocimiento); (en filosofía) sistema de principios; organon

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. organon, méthode pour transférer de l'information; en philosophie-série de principes

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Organon; Methode zur Informationsübertragung; (Philosophie:) logisches Grundsatzsystem

Organon

İngilizce Organon kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sistema di comunicazione di dati; in filosofia, serie di principi

Organon

İngilizce Organon kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. órganon, método de investigação, conjunto de princípios (Filosofia)

Organon

Fransızca Organon kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. organon, instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Organon

Almanca Organon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. instrument for transferring knowledge; system of principles (Philosophy)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aristo mantığı
1 yıl önce

bilimine ve yorumuna verilen isimdir. Organon isimli kitabı Aristo mantığı ve düşüncesi üzerinedir. Aristo'nun Organon adı altında toplanan 6 kitap vardır...

Aristo mantığı, Aristo, Felsefe, Taslak, Yunan, Organon
Canlı
1 yıl önce

yani "yaşayan"dır. Organizma ise araç/alet anlamındaki Yunanca "ὄργανον (organon)" sözcüğünden gelir. Evren'de birçok canlı vardır ve bilim insanlarının...

Canlı, Canlı
Samuel Hahnemann
4 yıl önce

öğretisini ortaya attı. Eleştirilere aldırmayarak denemelerini sürdürdü. Organon der Rationellen Heilkonst (İyi Etme Sanatının Aracı, 1810) Reine Arzneimittellehre...

Samuel Hahnemann, 10 Nisan, 1755, 1810, 1811, 1821, 1843, 2 Temmuz, Alman, Almanya, Fransa
Organoloji
1 yıl önce

Organoloji (Yunanca: "ὄργανον " - organon, "enstrüman" ve "λόγος" - logos, "çalışma,disiplin,bilim") müzik enstrümanları ve onların sınıflandırmasıyla...

Matematikçi Leo
4 yıl önce

Konstantinopolis'te bulunan Magnaura felsefe okulunun başına geçmiş ve Aristo mantığı Organon öğretmiştir. Tesalya'da doğdu. Konstantinopolis patriği Gramerci VII. Ioannes'in...

Epik tiyatro
1 yıl önce

bizde kalsın (oyun), (Yılmaz Erdoğan) Bertolt Brecht, Tiyatro İçin Küçük Organon, Çev: Ahmet Cemal. Mitos Boyut Yayınları. Marianne Kesting, Epik Tiyatro...

Epik Tiyatro, Bertolt Brecht, Louis Althusser, Marksizm, Oktay Arayıcı, Ünsal Oskay, Ayak Bacak Fabrikası, Bir í–lümün Toplumsal Anatomisi, Vasıf í–ngören, Asiye Nasıl Kurtulur, Sermet Çağan
Mantık
1 yıl önce

yapmıştır. Mantık üzerine altı kitap yazmış ve bu kitaplar o öldükten sonra Organon başlığı altında toplanmıştır. Bunlara, Kategoriler, Önermeler, Birinci...

Mantık, Mantık
Johann Heinrich Lambert
1 yıl önce

bir kitap yazmış ve geometrik optik konusuna katkıda bulunmuştur. New Organon kitabında Lembert sübjektif ve objektif görünümler üzerine çalışmalar yapmıştır...

Johann Heinrich Lambert, 1728, 1760, 1761, 1777, Alman, Almanya, Alsace, Astronomi, Berlin, Cyclopaedia