Deneme ve eleştiri yazarı, çevirmen Orhan Burian 5 Mayıs1953’de Ankara’da öldü. 1914’de İstanbul’da doğan Burian 1932’sde Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı eğitimi gördü.

Orhan Burian

Deneme ve eleştiri yazarı, çevirmen Orhan Burian 5 Mayıs1953’de Ankara’da öldü. 1914’de İstanbul’da doğan Burian 1932’sde Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı eğitimi gördü. 1937 sonbaharında Türkiye’ye döndükten sonra, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne asistan olarak girdi. Öldüğünde aynı bölümde profesörlük görevini yürütmekteydi. Edebiyatta yeni atılımları savunan Orhan Burian’ın ilk yazıları 1936’da aylık sanat ve fikir dergisi Yücel’de yayımlandı. 1940’ta Doğu ve Batı klasiklerini Türkçe’ye kazandırmak amacıyla kurulan Tercüme Bürosu’nun üyeleri arasında yer aldı. 1952’de Vedat Günyol ile birlikte daha sonra Yeni Ufuklar adını alan Ufuklar dergisini çıkarmaya başladı. Fikir, toplum ve sanat konularında yazdığı eleştiri ve denemeleriyle tanınan Burian yazılarındaki insancıl ve hoşgörülü tavırlarıyla dikkat çekti. Yazılarıyla yaymaya çalıştığı hümanizmi şöyle değerlendiriyordu: “...bir arayış sistemidir. Bu arayış yüzyılların yüklediği dogmalardan silkinerek öze, köke insana gitmeyi amaçlar.” Shakespeare’in Othello, Hamlet ve Atinalı Timon gibi eserlerini Türkçe’ye kazandıran Burian’ın Kurtuluştan Sonrakiler (1946) isimli bir şiir antolojisi bulunmaktadır.


Yanıtlar