Orhun aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Orhun

Orhun ile ilgili olabilecek başlıklar:

Orhun Yazıtları Orhun Vadisi Göktürk Alfabesi

orhun

(Türkçe) Erkek ismi 1. Orta Asya'da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında.

Yanıtlar