Orhun Alfabesi

Kısaca: Orhun alfabesi ya da Göktürk alfabesi (Azerice: Orxon əlifbası), (Moğolca: Höh-Türügiyn biçig, хөх Түрүгийн бичиг) Türklerin kullandığı ilk yazı sistemi olan ve Göktürkler'e ait Orhun Yazıtları'nda kullanılmasından ötürü bu adla anılan alfabedir. ...devamı ☟

Orhun Alfabesi
Orhun Alfabesi

" target="_blank"> şehrinde bulunuyor.] Orhun Alfabesi, Türkler tarafından kullanılan, bilinen ilk yazı sisteminin alfabesidir.

Tarihleri boyunca üç kıtaya yayılarak pekçok kültür ve uydarlıkla (ve nüanse edersek farklı dinlerle) temas eden Türk boyları Gök Türk, Soğd, Uygur, Mani ,Brahmi, Arap, Süryani, Ermeni, Rum, Slav (Kiril) ve Latin abeceleri gibi farklı yazı sistemleri kullanagelmişlerdir.

Göçebe bir yaşam süren Türkler`in yazıya olan gereksinimleri geç bir vakitte belirmiş gözükmektedir. Bilindiği kadarıyla Türklerin kullandığı ilk yazı sistemi olan ve Orhun Yazıtları`nda kullanılmasından ötürü Orhun Abecesi olarak adlandırılan yazı sistemi ilk olarak (en azından var olan bulgulara göre) 6. yüzyılda kullanılmıştır. Burada önemli bir nokta bu alfabenin Orhun alfabesi olarak isimlendirilmesine karşın, Orhun Yazıtları`nın yazılıp, anıtsal nitelikte dikilmesinden iki yüzyıl önce Yenisey`deki anıtlarda kullanılmış olmasıdır. O halde akla, neden Yenisey Abecesi adıyla literatüre girmediği sorusu gelir. Bu durum, adı geçen alfabenin son ve mükemmel biçimini Orhun`daki anıtlarda almış olmasından kaynaklanır. Gök Türkler, Uygurlar, Kırgızlar tarafından doğduğu coğrafyada kullanılan Orhun yazısı, bazı Türk boylarınca Avrupa`ya da taşınmıştır. Hatta 16. yüzyıla kadar Macaristan`da Sekeller arasında kullanıldığı bilinmektedir.

İlk yazıtların bulunuşu

Orhun abecesinden günümüze kalan en büyük kalınıtılar olan, Göktürkler döneminde dikilen yazıtların çözülüp değerlendirilmeleri ancak 19. yüzyıl sonunda gerçekleşebilmiştir. Bu yazıtlardan ilk bulunanları Yenisey Irmağı boyundaki yazıtlardır. 1889`da ise Orhon yazıtları denilen iki büyük yazıt daha ortaya çıkarılmıştır. Bunların öteki yazıtlardan farklı olarak arka yüzlerinde Çince metinler bulunuyordu. Bu yazıtlar 1893`te Danimarkalı Türkolog Wilhelm Thomsen tarafından çözülmüş ve böylece, bu yazıtların Kültigin ve Bilge Kağan tarafından diktirilmiş oldukları, bu yazının Türklere özgü bir abece olduğu ve bu dilin de eski (öz) Türkçe olduğu ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde, gün geçtikçe Asya`da bu yazı sistemiyle yazılmış yeni Türk yazıtları ortaya çıkarılmakta ise de en tanınmış Türk yazıtları halen Orhon, Yenisey ve Yedisu`da keşfedilen yazıtlardır.

Kökeni

Orhun Abecesindeki birçok harf diğer bütün alfabelerde olduğu gibi o milletin sık kullandığı resimlerden türetilmiştir. Örneğin Orhun Alfabesindeki a†’ "y" harfi Türklerin hayatında önemli bir yer arz eden "yay" kelimesinden gelmektedir. a†’ "oq" veya "ok" harfi de bildiğimiz "ok" kelimesinden türetilmiştir. a†’ "ök" harfi de Kazım Mirşan`a göre eski Türkçe`de kullanılan "ök (keçi)" kelimesinden gelmektedir Kazım Mirşan bu harfin yatay şekilde yazılmış şekillerini de bulmuştur. Her ne kadar ortada Türk abecesinin Soğdcadan geçtiğine dair bir kanıt yoksa da Pehlevi ailesi zamanında İran`daki ve çevre ülkedeki Türkleri etkilemek amacıyla bu sav desteklenmiştir.

Oluşturan harfler

Orhun Abecesi`nde 38 harf vardır (Orhun harflerinin prototipi olarak görülen Yenisey yazı sisteminde 150`den fazla işaret vardır. Bu işaretlerin elenerek Orhun Alfabesi`nde 38`e indirildiği görülüyor). Bu harflerin 4 tanesi ünlü, geriye kalan 34 tanesi ünsüz işaretleridir. Doğal olarak Türkçe`de bu kadar sessiz harf bulunmaz. Bu durumun nedeni Orhun Alfabesi`nde birçok sessiz harfin iki işaret ile gösterilmesidir. Somutlaştırılırsa,yanındaki vokalin kalın ya da ince oluşuna göre, "b,d,g,ğ,l,n,r,s,t,y" seslerini veren ikişer adet harf mevcuttur. Yani "bilge" sözcüğünü yazarken kullanılan "b" ile "bars" sözcüğünü yazarken kullanılan "b" birbirinden farklıdır. Ayrıca "ık,ok,nç,yn" gibi çift ses, çift ünsüz işaretleri de mevcuttur.

Sessiz harfler açısından kalabalık bir surette olan Orhun Alfabesi, Türkçe`nin 8 sesli harfine karşılık 4 harfe sahiptir. "a,e", "ı,i", "o,u", "o,ö" sesleri birbirinden ayrılmadan kullanılır.

Orhun Anıtları ile dönemin öteki yazıtları arasında, hatta Orhun`daki yazıtlar arasında kullanılan harflerin biçimleri bakımından (özellikle Tonyukuk Anıtı`nda kullanılan yazıda) bazı farklılıklar vardır. Yine Tonyukuk Yazıtı`nda ötekilerde olmayan "baş" lologramı ile s,ş seslerini ünleyen kare biçiminde bir harf daha vardır.

Yazım

Orhun harfleri kullanılarak yazılan metinde (günümüzde kullandığımız Latin harfleriyle yazımda olduğu gibi) harfler bitişmez, ayrı yazılır.

Sözcükler, aralarına üst üste iki nokta koyulmak suretiyle birbirinden ayrı yazılır. Bunun dışında herhangi bir noktalama işareti yoktur. Yazı (Arap ve Fars abecesindeki gibi) sağdan sola yazılır.

Orhun yazısında vokallerin çoğu kez yazılmadığı görülür. Yazılmayan vokaller kelime başında ve kelime sonunda olup (özellikle "a, e"), sondaki vokaller genellikle her zaman yazılır. Orhun yazısının konsonant imlası ise sağlam sayılır. Harf kalabalığına karşın önemli bir karışıklık ve karıştırma durumu görülmez. Ancak kalın ve ince konsonantın, bazı yerlerde birbirinin yerine kullanıldığı da görülür. Ayrıca "s" harfi birçok defa "ş" için de kullanılmış ve ayrıca birbirine benzediği için (tabiki Orhun alfabesinde) bir iki sözcükte de "l" yerine "ş" ve "kalın s" yazılmıştır. Ayrıca harflerin farklı yazımları için bakınız:

Alfabe

align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center"
+ Orhun abecesi Niteliği || colspan="2" align="center"| Semboller|| colspan="4" align="center" |Transliterasyonu ve transkripsiyonu
sesli|| colspan="2"||| colspan="2" |A || colspan="2" |}, }
|| colspan="2" |I || colspan="2" |}, }, }
|| colspan="2" |O || colspan="2" |}, }, }
|| colspan="2" |U || colspan="2" |}, }, }
sessiz|| rowspan="16" |basit|| rowspan="9" |tek sesli:
(¹) - kalın,
(²) - ince
|| || ||B¹ ||}|| B²|| }
| || D¹|| }|| D²|| }
| || G¹ ||}|| G² ||}
| || L¹ ||}|| L² ||}
| || N¹ ||}|| N² ||}
| || R¹ ||}|| R² ||}
| || S¹ ||}||S²|| }
| || T¹ ||}||T²|| }
| || Y¹ ||} ||Y²|| }
sadece (²) - K>| || || Q ||} || K|| }
çift
sesli|| colspan="2" | || colspan="2" | -Ç || colspan="2" |}
|| colspan="2" | -M|| colspan="2" | }
|| colspan="2" | -P|| colspan="2" | }
|| colspan="2" | -Ş || colspan="2" |}
|| colspan="2" | -Z || colspan="2" |}
|| colspan="2" | -NG || colspan="2" |}
birleşik|| rowspan="3" | + sesli|| colspan="2"| || colspan="2" | IÇ, ÇI, Ç || colspan="2" |}, }, }
|| colspan="2" | IQ, QI, Q|| colspan="2" | }, }, }
| ||OQ, UQ,
QO, QU, Q||}, },
}, }, }||ÖK, ÜK,
KÖ, KÜ, K||}, },
}, }, }
+ sessiz ||colspan="2" | || colspan="2" | -NÇ|| colspan="2" | }
|| colspan="2" | -NY || colspan="2" |}
|| colspan="2" | -LT|| colspan="2" | }, }
|| colspan="2" | -NT || colspan="2" |}, }
kelime bölme sembolü || colspan="2" | || colspan="4" |yok
(-) - sadece sonlarda


Örnek

- yazıt

T²NGR²I - transliterasyon

/teŋri/ - transkripsiyon

teí±ri - Türk Latin

İdeografi örnekleri

Orhun abecesinin ideografik yorumları bulunmaktadır. Özellikle özel isimlerde açıkça görülür. Bu ideografiler bugünkü Türkçeyle de desteklenebilir.

;Türkçedeki ``ev`` sözcüğü
harfi ince ünlülerle kullanılır ve sözcük içinde /be/ veya /eb/ diye okunur. Şekli bir çadırı andırmaktadır. Tek başına /eb/ diye okunur ve ``ev`` anlamına gelir. Nitekim ``ev`` sözcüğü zaten /b/ sesinin sonradan /v/ sesine dönüşmesiyle ``eb`` > ``ev`` şekline dönüşmüştür.


;Türkçedeki ``ok`` sözcüğü
harfi sözcük içinde /ok/, /ko/, /uk/, /ku/ gibi okunuşlara sahiptir. Açıkça şekli aşağı doğru bir ``ok``tur, zaten tek başına okunduğunda /ok/ sesini verir.


;Türkçedeki ``ay`` ve ``yay`` sözcükleri
harfi sözcük içinde /ay/ veya /ya/ diye okunur, kalın ünlülerle kullanılır. Şekli yarım ``ay``a benzetilebilir. Ayrıca /ya/ diye okunduğunda ``yay`` anlamına gelir, kaldı ki şekli aynı haklılıkla ``yay``a benzetilebilir. Nitekim, ``ya`` > ``yağ`` > ``yay`` dönüşümü olduğu düşünülmektedir.


;Türkçedeki ``at`` ve ``dağ`` sözcükleri
harfi sözcük içinde /at/ veya /ta/ diye okunur, kalın ünlülerle kullanılır. Şekli ``yükseklik``, ``uzaklık`` kavramlarını çağrıştırabilir. Tek başına ``dağ`` ya da ``at`` anlamına gelir. ``ta`` > ``tağ`` > ``dağ`` dönüşümüne uğradığı açıktır. Kaldı ki Anadolu`da hala ``uzaklık``, ``büyüklük`` ya da ``abartı`` belirtmek için ``taa`` deyişi yaygındır. Bunun yanında farklı zamanlarda şekli değişmiştir. Genelde bu şekillerin ``bir atın üstüne binmiş adam`` çağrışımı yaptığı da düşünülmektedir.


;Türkçedeki ``en`` pekiştirme sıfatı
harfi /eng/ diye okunur. Şekli, ``tek kolunu açılı olarak kaldırmış bir kişi`` olarka düşünüldüğünde ``büyük bir şeyi gösteren kişi`` çağrışımı yapmaktadır. Zaten bugün de buna benzer olarak ``pekiştirme`` anlamı taşır ("en büyük", "en yüksek", vb.).


Çağımızda kullanımı

İlk kez Orhun Yazıtlarında bulunmuş ve çözümlenmiş olduğu iddia edilen bu alfabe Türkoloji ile uğraşanlarca sayısal ortama aktarılmış ve fontları oluşturulmuştur. Türkolog Mehmet Kömen tarafından da `Türük Bil Yazısı Yazım Kuralları` adıyla da kitaplaştırılmış ve araştırmacıların bilgisayar ortamında yararlanabilmesi amacıyla da içeriğine cd-rom eklenmiştir.

Bu aşamada var olan sorunlar ise tüm türkoloji çalışması yapanların (batı kökenli tez ile tüm türk dünyası lehçelerini temel alan tezler) ortak olarak buluşamadığı konularda vardır. Okunması ve tarihlenme biçimleri de bu tartışmalar kapsamındadır.

Ayrıca bakınızLinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Orhun Alfabesi Resimleri

Orhun Alfabesi
3 yıl önce

Göktürklere ait Orhun Yazıtları'nda kullanılmasından ötürü bu adla anılmaktadır. Macarlar tarafından kullanılmış Rovaş alfabesinin Orhun alfabesi baz alınarak...

Orhun Alfabesi, Abece, Alfabe, Arap, Ermeni, Gök Türk, Kazım Mirşan, Kiril alfabesi, Kırgızlar, Kızıl, Latin
Orhun Yazıtları
3 yıl önce

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Eski Türkçe (????∶??????) Türkler'in bilinen ilk Alfabesi olan Orhun alfabesi ile...

Orhun yazıtları, Orhun yazıtları
Göktürkçe
3 yıl önce

Soğdca, Çince gibi köken dillerine dayanır. Göktürkçe denilen dönem, Orhun alfabesi ile kayda alınmıştır. Bu alfabede 38 harf vardır. Bunlardan dördü ünlü...

Göktürkçe, Danimarka, Dil, Göktürkler, Hitit, Likya, Moğolistan, Orhon Yazıtları, Runik yazı, Taslak, Tukyular
Fenike Alfabesi
3 yıl önce

değişimi gözlemlenebilmektedir. Arap alfabesi İbrani alfabesi Kiril alfabesi Latin alfabesi Orhun alfabesi Yunan alfabesi ^ Earliest attestation in the Bronze...

Fenike Abecesi, Arap abecesi, Dalet, Fenike dili, He, Kiril abecesi, Latin abecesi, Lübnan, Mısır, Yunan abecesi, Lamed
Orhun
3 yıl önce

Orhun aşağıdaki anlamlara gelebilir: Orhun Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi (552-744). Orhun Nehri, Orta Asya'da bir nehir. Orhun Vadisi, Orhun...

Kırgız alfabesi
4 yıl önce

Kırgızların millî alfabesi bütün Türk Dünyasının en eski ve özüne ait alfabesi olan Orhun alfabesi, Göktürk alfabesi, Runik, Turan alfabesi diye de adlandırılmış...

Kırgız abecesi, Alfabe, Arap abecesi, Harf, Kiril abecesi, Kırgızca, Kırgızistan, Kırgızlar, Taslak, Yazı sistemleri, Çin Halk Cumhuriyeti
Tuva Alfabesi
5 yıl önce

Tuva Alfabesi, Tuva Cumhuriyetinde kullanılan resmî alfabedir. Tuva alfabesi Kiril alfabesidir. Rusça'daki alfabeden birkaç ayrımı vardır. Rusçada olmayan...

Runik yazı
3 yıl önce

kodlama endustri standardında runik harfler için de kodlar öngörülmüştür. Orhun Alfabesi ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi...

Runik yazı, Etrüskler, James Churchward, Kazım Mirşan, Macar, Mister, Mu kıtası, Orhun Alfabesi, Taslak şablonları, Vikingler, Taslak madde