Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine denir.

Oriental Ortodoks Kiliseler

Hristiyanlıkta Monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine, Oriental Ortodos kiliseler adı verilir.

İsa'nın doğası konusunda Ortodoksluk ve Katoliklik'den ayrı düşünen bu kiliseler:

  • Ermeni Apostolik Ortodoks Kilisesi
  • Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi
  • Kıpti Ortodoks Kilisesi
  • Habeş Ortodoks Kilisesi
  • Eritrea Ortodoks Kilisesi
  • Hint Ortodoks Kilisesidir,


Her birinin kendi patriği olan bu kiliseler, kendi dillerinde ibadet ederler.

İlgili konuları ara

Yanıtlar