Oriental Ortodoks Kiliseler

Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine denir.

Hristiyanlıkta Monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine, Oriental Ortodos kiliseler adı verilir.

İsa'nın doğası konusunda Ortodoksluk ve Katoliklik'den ayrı düşünen bu kiliseler:

 • Ermeni Apostolik Ortodoks Kilisesi
 • Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi
 • Kıpti Ortodoks Kilisesi
 • Habeş Ortodoks Kilisesi
 • Eritrea Ortodoks Kilisesi
 • Hint Ortodoks Kilisesidir,


Her birinin kendi patriği olan bu kiliseler, kendi dillerinde ibadet ederler.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Oriental Ortodoks Kiliseler ilgili konular

 • Uniat

  Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat kilisele
 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Ortodoksluk

  Ortodoks (yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder. "Doğu kilises
 • Kiliseler Birliği

  Kiliseler Birliği Bütün Hıristiyan kileselerinin birliğini sağlamak; tek bir kilise halinde toplamak amacıyla kurulan teşkilat. “Dünya Kili
 • Oriental Ortodoks Kiliseler

  Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ay
 • Doğu Ortodoks Kiliseler

  Hristiyanlık
 • Doğu Katolik Kiliseleri

  Hıristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Doğu Katoli
 • Doğu Ortodoks Kiliseleri

  Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ay
 • Hıristiyanlıkta mezhepler

  Hristiyanlıkta başlıca üç mezhep vardır. Bunlar: Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar'dır.