Orijinal Yoga Sistemi

Kısaca: Orijinal Yoga Sistemi'nin kökleri evrenin başlangıcına dayanır. Evren ilk tezahür ettiğinde evrendeki ilk canlı varlık olan Brahma tarafından Orijinal Yoga Sistemi bilgileri de aktarılmıştır. Yoga hem bir mükemmel sağlık sistemi hem de evrende var olan maddi yaşam illüzyonundan kutulma rehberi olarak insanlığa aktarılmıştır. Yoga Sanskritçe "Yuj" kökünden gelmektedir ve bütünleşmek, kontrol, birleşmek anlamlarına gelmektedir. Veda metinlerinde Orijinal Yoga Sistemi 'Maha Yoga' olarak adlandırılm ...devamı ☟

Orijinal Yoga Sistemi'nin kökleri evrenin başlangıcına dayanır. Evren ilk tezahür ettiğinde evrendeki ilk canlı varlık olan Brahma tarafından Orijinal Yoga Sistemi bilgileri de aktarılmıştır. Yoga hem bir mükemmel sağlık sistemi hem de evrende var olan maddi yaşam illüzyonundan kutulma rehberi olarak insanlığa aktarılmıştır. Yoga Sanskritçe "Yuj" kökünden gelmektedir ve bütünleşmek, kontrol, birleşmek anlamlarına gelmektedir. Veda metinlerinde Orijinal Yoga Sistemi 'Maha Yoga' olarak adlandırılmıştır. 'Maha Yoga' 'en üstün Yoga' anlamına gelmektedir. Orijinal Yoga Sistemi sekiz bölümden oluşur ve her bölüm yüzbinlerce teknik içermektedir. Her bölümdeki temel teknikler uygulanarak kontrol (yama) aşama aşama gelişmekte ve en sonunda en yüksek düzeye ulaşarak üstün kontrol (samyama) haline gelmektedir. Üstün kontrole sekiz aşama da gerçekleşir. #Bedenin üstün kontrolü (Şarira- samyama) #Biyoenerjinin üstün kontrolü (Prana- samyama) #Duyuların üstün kontrolü (İndriya- samyama) #Zihnin üstün kontrolü (Manas- samyama) #Zekanın üstün kontrolü (Buddhi- samyama) #Bilginin üstün kontrolü (Gyana- samyama) #Bilincin üstün kontrolü (Çit- samyama) #Özün üstün kontrolü (Atma- samyama) Kontrol işlemi konsantrasyon işlemi ile de sıkı bağlantıdadır. Üstün kontrol aşamasında konsantrasyon da aşama aşama üstün kosantrasyon haline gelmektedir. Konsantrasyonun en derin halinde konsantre olunan obje, konsantrasyon işlemi ve konsantre olan birleşir. Böylece üstün birleşme (Samyoga) gerçekleşir. Bu hale 'bütünleşme' yani YOGA denir. Böylece Orijinal Yoga Sistemi'nin üç yönü vardır; #Üstün kontrol (Samyama) #Üstün konsantrasyon (Samadhi) #Üstün birleşme (Samyoga)

Orijinal Yoga Sistemi'nin sekiz basamağı

Her basamakta yüzbinlerce teknik vardır. Bu tekniklerin hangilerinin, ne sıra ile ve nasıl uygulanacağını ancak gerçek bir Yoga Üstadı öğrenciye söyleyebilir. Bu sekiz basamak şunlardır; #Yama - (kontrol) Evrensel eylemlerin kontrolü #Niyama - (kesin kontrol) Kişisel eylemlerin kontrolü #Asana - (duruş teknikleri) Bedenin kontrolü #Pranayama - (nefes teknikleri) Enerjinin kontrolü #Pratyahara - (Duyuların geri çekilmesi) Duyuların kontrolü #Dharana - (Konsantrasyon teknikleri) Zihnin kontrolü #Dhyana - (Meditasyon teknikleri) Egonun kontrolü #Samadhi - (Üstün meditasyon teknikleri) Bilincin kontrolü Yama prensipleri zaman, ırk, mekanın ötesinde ebedidir. Bu aşamada insanın evrensel eylem yönü gelişmekte, insan ve toplum arasında olumlu bir köprü oluşturulmaktadır. Yama aşamasındaki kontrol kendini tutmak, kontrol etmek demektir. Bu Yoga uygulamaları sırasında kendiliğinden gelişir. Niyama aşamasında kontrolün önüne kesin eklenmiş ve kesin kontrol haline gelmiştir. Bu insanın düzenli ve disiplinli bir hayata sahip olması demektir. Aksi halde birey duyularının kölesi haline gelir ve özgürleşemez. Asana basamağında yer alan beden duruşları insanı bedensel olarak hem de zihinsel olarak olumlu yönde etkiler. Bedene yeni bir lisan öğretmek ve onu eğitmek demektir.Bu duruşlar sayesinde beden sağlığına kavuşacak ve uzun süre hareketsiz ve rahat bir şekilde kalmaya alışacaktır. Asana hoş, gevşemiş ve rahat bir halde duruş anlamına gelir. Pranayama basamağında nefes teknikleri uygulanır. Nefes alış-verişleri bedeni ve zihni farklı şekillerde etkilemektedir. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmekle birey bedenini ve zihnini olumlu yönde geliştirir. Pratyahara aşamasında duyuların kontrolü gelişir. Duyular dışarıdaki objelerden geri çekilerek, duyular üzerinde kontrol gelişir ve zihnin içe dönmesi sağlanır. Dharana aşamasında zihnin tek bir obje üzerinde dikkati dağılmadan odaklanabilmesi için konsantrasyon teknikleri uygulanır. Zihin bir obje üzerine kesintisiz 12 saniye odaklanabilirse bu konsantrasyon işlemidir. Dhyana basamağında konsantrasyon daha da derinleşerek derin konsantrasyon haline gelir. Zihin objeyi de açarak tamamen yoğun bir farkındalık içerisindedir. Zihin bir obje üzerine 144saniye kesintisiz odaklanırsa bu meditasyon işlemidir. Samadhi hali üstün konsantrasyon halidir. Artık özne de aşılmıştır. En üstün haldir. Orijinal Yoga Sistemi'nin zirvesidir.

Yoga din değildir

Yoga ruh hakkında detaylı bilgiler vermesine rağmen hiç bir dini ritüel ya da tapınma içermez. Yoga bir matematik ilmidir ve kesinlikle bir sistem içerisinde düzenli ve disiplinli uygulanmalıdır. =

Kaynaklar

= *Building of the Kosmos by Annie Ghose *Yoga: the method of re-integration by Alain Danielou *Secrets of the Himalayan Mountain Masters and ladder to Cosmis Consciousness by Yogi Wassan *The Hidden Teaching Beyond Yoga by Paul Brunton *Yoga: Yoga Nedir, Ne Değildir? by Büyük Yoga Üstadı Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf

İlgili Maddeler

*Yoga *Kundalini *Asana

Dış kaynaklar

* *

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.