ormancılık

Ormancılık, ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi ağaçlandırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir.

ORMANCILIK (türkçe) anlamı
1. orman işi ile uğraşma.
2. ormana değer verme anlayışı.
3. ormanların yetiştirilmesi ve bakımını konu alan çalışma alanı.
ORMANCILIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. forestry
2. silviculture
3. sylviculture
4. woodcraft
ORMANCILIK (türkçe) fransızcası
1. sylviculture [la]
ORMANCILIK (türkçe) almancası
1. n. Waldwirtschaft

Ormancılık hakkında detaylı bilgi

thumb|300px| Ormancılık, sular ve orman içindeki verimsiz açıklıklarla birlikte bir orman alanının, odun üretme amacının yanı sıra koruma ve dinlence amaçlarıyla planlanması ve işletilmesidir. }

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkiye'de Ormancılık

Türkiye topraklarının 20.703.122 hektarı orman alanıdır.

Bursa Ormancılık Müzesi

Türkiye`nin ilk ve tek ormancılık müzesidir. Bursa`da, Çekirge caddesi üzerinde Saatçi Köşkü olarak bilinen yapıda yer alır. 1989 yılında hizmete girmiştir.

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, merkezi Ankara'da bulunan bir sivil toplum kuruluşu'dur. Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 1989 yılında orman, ziraat, gıda, jeoloji, kimya, makine mühendisleri, ev hanımı, toplumbilimci, ...

Kuzey Kıbrıs'ta Ormancılık

Kuzey Kıbrıs'ta ormancılık, toplam 480.74 km2'lik (480,740 dönüm) alan kaplayan ormanlarda yapılır. Bunun yanı sıra, 25.116 kilometrekarelik bir orman açması ve orman içi açıklık alanı bulunmaktadır.Kitap kaynağı

Bursa

Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan il.

Uydu

Güneş sistemindeki gezegenlerin etrafında gezegenden ayrılmadan dönen gök cismi. Uyduya peyk ismi de verilmektedir. Başlıca iki çeşit uydu veya peyk vardır. Bunlardan birincisi tabii uydudur. Bunun en güzel örneği dünyanın uydusu olan ay’dır. İkincisi ise sun’i uydudur.

Harita

Alm. Karte (f), Fr. Carte (f), plan(m), İng.(Geographic) map,(topographic) plain.Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir plân üstünde gösterildiği çizim.Yunanca HARTEN, Fransızca CARTE kelimelerinden gelmektedir. İsviçreli Prof. Eimhof ...

Sanayi

Sanayi Mal, hizmet ve gelir kaynağı üreten veya sağlayan teşebbüsler veya teşkilatlar grubu. Bu manasıyla, genelde sanayinin dışında düşünülen, resmi istatistiklerde de böyle sınıflandırılan tarım ve hizmet sektörlerini de içine alır. Endüstri olarak da ...

Antalya

Antalya Akdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir il. Türkiye'nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kıyısında, İçel (Mersin) Konya, Isparta, Burdur ve Muğla illeri ile çevrilidir. İl toprakları 36°06' ve 37°27' kuzey enlemleri ile 29°14' ve ...

Bayat

Önceleri İskilip ilçesine bağlı bucak olarak yönetilmekte olan Bayat 1 Nisan 1958 tarihinde İlçe haline getirilerek Çorum'a bağlanmıştır. Bayat İl merkezine 83 km. mesafede olup Çorum-Çankırı yolu üzerindedir.

Botanik

Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.ayrıca Bitki bilimi. Botanik terimi, “Botane” (ot, çayır) veya “Botanikos” (ot, çayır) kelimelerinden alınmıştır. Yine aynı anlama gelen "fitoloji" tabiri ise Yunanca "Phyton" (bitki) ve "logos" (bilim) kelimelerinden birleşmiştir.