Ormancılık

Ormancılık, ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi ağaçlandırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir.

Ormancılık, sular ve orman içindeki verimsiz açıklıklarla birlikte bir orman alanının, odun üretme amacının yanı sıra koruma ve dinlence amaçlarıyla planlanması ve işletilmesidir. }

Diğer anlamları

ormancılık

Türkçe ormancılık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. forestry, silviculture, sylviculture, woodcraft

ormancılık

orman işi ile uğraşma.
ormana değer verme anlayışı.
ormanların yetiştirilmesi ve bakımını konu alan çalışma alanı.

ormancılık

Türkçe ormancılık kelimesinin Fransızca karşılığı.
sylviculture [la]

ormancılık

Türkçe ormancılık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Waldwirtschaft

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    Ormancılık Ormancılık, ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi, ağaçlandırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Ormancılığın ana sorunsalı, toplumun ormanlardan karşılanan ihtiyaçlarının teminini sağlarken aynı zamanda orman kaynağının ve ormandan etkilenen diğer doğal kaynakların sağlıklı bir şekilde devamının sağlanabilmesidir. Ormancılığın en fazla etkileşim içinde olduğu bilim dalı, yeni orman tesis etme, mevcut ormanların bakımı ve toplum ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi bilim ve yönetim sanatı olan silvikültür bilimidir. Modern ormancılığın ilgi alanı olarak; ahşap sanayi için odun hammaddesi üretimi, kimya,gıda ve ilaç sanayi için sığla yağı, defne yaprağı, ıhlamur, keçiboynuzu, mantar vb. tali ürünler üretimi, yaban hayatı, kaliteli içme suyu temini, doğal peyzajın korunması, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik yönetimi, havza amenajmanı, erozyon kontrolu ve atmosferik karbondioksidin depolanması gibi konulardır.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ormancılık ilgili konular

Ormancılık
ormancılık