Ortaçağda Müzik

Ortaçağ Tiyatrosu

Bazıları için tiyatronun karanlık çağı olsa da aslında tiyatronun yığınlar halinde izlendiği bir çağdır. Ancak diğer sanat dalları gibi tiyatronun da orta çağın ilk zamanlarında baskıya uğradığı gözlemlenir. Daha sonra tiyatronun gücünü keşfeden kilise; c...

Modern Felsefe

Avrupa’da, on be­şinci yüzyıldan başlayıp, 20. yüzyıla dek olan felsefe. Modernlik, bir çağın temel özelliklerini, kendisinden önceki çağ ile karşı karşıya getirerek, ortaya koymayı ifade ettiğinden. modern felsefenin temel özellikleri, Ortaçağ felsefesin...

Ortaçağda bilim

ORTAÇAĞDA AVRUPA BİLİMİ Ortaçağda Hıristiyan ve İslam dünyası arasında özellikle Haçlı Seferleri'yle kurulan ilişki, ilkçağ bilgilerinin Batı'ya aktarılmasını sağladı. İspanya'da Magriplilerin Toledo kentindeki ünlü kütüphaneleri, 1085'te Hıristiyanların...

Jacques Le Goff

Jacques Le Goff (d. 1 Ocak 1924 Toulon) özellikle 12. ve 13. yüzyıl Ortaçağ tarihinde uzmanlaşmış, Fransız tarihçi. Pierre Nora ile birlikte 1970`li yıllarda ``Yeni Tarih`` (Nouvelle histoire) akımının önemli isimleri arasında gösterilir.

Orta Çağ'da savaş

Ortaçağda savaş genellikle Ortaçağ Avrupası`nda kullanılan savaş tarzını anlatmak için kullanılır.

Ortaçağ felsefesi

Klasik çağ ile modern çağ arasında kalan tarihsel dönemde söz konusu olan felsefe faaliyeti; düşünce tarihinde M.S. 1. ya da II. yüzyılla, XV. yüzyıl arasında kalan tarihsel kesitin felsefesi. Ortaçağ Felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği ihtiva eder...

Scriptorium

Scriptorium, Ortaçağda el yazması kitapların üretildiği ve kopyalandığı atölyelerdir.

Aristotelizm

Aristotelesçilik, Plantonculuğa paralel olarak, aynı zaman dönemleri içinde gelişen bir felsefi eğilimdir. Yeni bir dünya görüşü arayışı içinde rönesans felsefesinin Platon'a ve Aristoteles'e yönelmesi şaşırtıcı değildir.

Armaşen Kalesi

Armaşen Kalesi, Artvin'in Yusufeli ilçesinin Esendal (eski adı: Armaşen) köyündedir. Kitâbesi bulunmayan kale, muhtemelen Ortaçağda inşa edilmiştir. Köyün yanında, yüksekçe bir anakayanın üzerinde bulunmaktadır. Moloz taştan olan surları kısmen ayaktadır.

Umberto Eco

Umberto Eco (d. 5 Ocak 1932, Alessandria, ö. 19 Şubat 2016, İtalyan bilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür.