Nüfus: 3,576,884 (Temmuz 2001 verileri)Yaş yapısı: 0-14 yaş: %43.23 (erkek 778,885; kadın 767,414)15-64 yaş: %53 (erkek 929,717; kadın 965,947)65 yaş ve üzeri: % 3.77 (erkek 59,364; kadın 75,557) (2001 verileri)Nüfus artış oranı: %1.85 (2001 verileri)Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın15-64 yaş: 0.96 erkek/kadın

Orta Afrika Cumhuriyeti - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 3,576,884 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %43.23 (erkek 778,885; kadın 767,414)
15-64 yaş: %53 (erkek 929,717; kadın 965,947)
65 yaş ve üzeri: % 3.77 (erkek 59,364; kadın 75,557) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.85 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.96 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.79 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 105.25 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 43.8 yıl
erkek: 42.17 yıl
kadın: 45.48 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.86 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %13.84 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 240,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 23,000 (1999 verileri)
Ulus: Orta Afrikalı
Nüfusun etnik dağılımı: Baya %34, Banda %27, Sara %10, Mandjia %21, Mboum %4, M'Baka %4, Avrupalı 6,500 (1,500 Fransız dahil)
Din: Yerel inançlar %24, Protestanlar %25, Roma Katolikleri %25, Müslümanlar %15, diğer %11
Diller: Fransızca (resmi), Sangho, Arapça, Hunsa, Swahili
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %60
erkek: %68.5
kadın: %52.4 (1995 verileri)

Yanıtlar