Orta Avrupa ülkeleri

Kuzey Denizi ile Avrupa'nın ortasında Tuna boylarına kadar uzanan bölgede bulunan ülkelere Orta Avrupa ülkeleri denir. Almanya'nın kuzey kesimindeki ovalık alanlar, güneyde Alp sıradağları ile kesintiye uğramaktadır. Ancak Tuna nehri boylarında yer yer ovalar görülür.

Kuzey Denizi ile Avrupa'nın ortasında Tuna boylarına kadar uzanan bölgede bulunan ülkelere Orta Avrupa ülkeleri denir. Almanya'nın kuzey kesimindeki ovalık alanlar, güneyde Alp sıradağları ile kesintiye uğramaktadır. Ancak Tuna nehri boylarında yer yer ovalar görülür. İsviçre ve Avusturya'daki Alp dağlarının yüksek kesimlerinde buzul topografyasına ait şekiller (sirkler, sirk gölleri ve tekne vadiler) yer alır. Yeterli tesislere sahip olan İsviçre ve Avusturya Alpleri, dünyanın başta gelen kayak sporları merkezidir. Yazı yağışlı geçen ülkelerdeki dağların yamaçları gür ormanlarla kaplıdır. Orta Avrupa ülkelerinde çoğunlukla tahıl, patates, şeker pancarı, ayçiçeği ve tütün yetiştirilir. Macaristan'da çok kaliteli üzüm üretilir. Modem tarım teknolojisi ve gübre kullanılması sayesinde birim alandan elde edilen ürün miktarı fazladır. Hayvancılık gelişmiş olup elde edilen hayvansal ürünler üretimi de yüksektir.

Orta Avrupa ülkeleri içinde Almanya, İsviçre ve Avusturya, her yönden ilerlemiştir. Kişi başına düşen milli gelir çok fazladır. Nüfusun artmadığı bu ülkelerde halkın satın alma gücü ve yaşama standardı yüksektir. Ancak yaşlı nüfus miktarı gittikçe artmaktadır. Bu durum yakın bir gelecekte işgücü açığı oluşturarak daha fazla yabancı işçi çalıştırmalarını gerektirecektir. Halkın büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır. Özellikle Almanya, bölgenin olduğu kadar dünyada da sayılı zengin ülkeler arasındadır. Çok sayıda yabancı işçi çalıştırmaktadır.

Dağlık bir alanda yer almakla birlikte İsviçre ve Avusturya, gelişmiş sanayiye ve modern ulaşım sistemine sahiptir. Çok sayıda dil konuşulmasına ve farklı etnik gruplara sahip olmasına rağmen dünyada güvenirliği en fazla olan ülkelerdir. Huzurlu ortam bu ülkeleri, özellikle İsviçre'yi dünyanın önemli para birikim ve finans merkezi haline getirmiştir.

Daha önce Doğu Bloku içinde yer alan Macaristan ile Çek ve Slovak Cumhuriyetleri; Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Varşova Paktı'nın feshe dilmesi ile dışa açılma politikasını benimsemeye başlamıştır. Bu ülkeler içinde ekonomik yönden geri durumda olan Slovakya'dır.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Orta Avrupa ülkeleri ilgili konular