Orta Türkçe, Türk dillerinin Eski Türkçe döneminden sonra Ortaçağ'da 11-15. yüzyıllarda geliştiği dönem ve bu dönemdeki diller. Yeni Türkçe dönemindeki çağdaş Türk dil ve lehçelerine kaynaklık etmiştir.

Orta Türkçe

Orta Türkçe, Türk dillerinin Eski Türkçe döneminden sonra Ortaçağ'da 11-15. yüzyıllarda geliştiği dönem ve bu dönemdeki diller. Yeni Türkçe dönemindeki çağdaş Türk dil ve lehçelerine kaynaklık etmiştir. Orta Türkçe dönemine ait eserler içinde sözlükçülük yönünden ilk akla gelen isim Divanu Lügati't-Türk'tür. == Sınıflandırma == Philologiae Turcicae Fundamenta’da Orta Türkçe dönemi iki yönde ele alınmıştır: *Batı Orta Türkçe ya da Eski Kıpçakça: En bilindik eseri Codex Cumanicus' 'tur **Kuman Kıpçakçası **Memluk Kıpçakçası **Ermeni Kıpçakçası *'Doğu Orta Türkçe: Bu dönemin en bilindik eserleri arasında Kutadgu Bilig, Dede Korkut Kitabı, Köroğlu Destanı ile Ali Şir Nevai'nin eserleri sayılabilir. **Karahanlı Türkçesi **Harezm Türkçesi **Çağatay Türkçesi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar