Orta Taş Çağı

İklimde ısınmalar olmuş. Buzul çağı sona ermiş. İnsanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Şehirde ve genişleyen sulak alanlarda balıkçılık gelişmeye devam etmiştir. Geçim kaybaklarının bol olduğu sulak alanlarda, sabit kalıcı yerleşim alanları kurulmaya başlanmış. Yerleşik dönem bu çağda ortaya çıkmıştır.

Orta Taş Çağı

M.Ö. 12000 - M.Ö. 8000 tarihleri arasındaki döneme denir. Mezolitik (Epipaleolitik) Çağ (Orta Taş Çağı) Avrupa'da yaşanan Orta Taş Devrine Mezolitik, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'dekine Epipaleolitik denir. Orta Taş Çağı bilinen diğer isimleri Yontma Taş Devri, Mezolitik Devir.

İklimde ısınmalar olmuş. Buzul çağı sona ermiş. İnsanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Şehirde ve genişleyen sulak alanlarda balıkçılık gelişmeye devam etmiştir. Geçim kaybaklarının bol olduğu sulak alanlarda, sabit kalıcı yerleşim alanları kurulmaya başlanmış. Yerleşik dönem bu çağda ortaya çıkmıştır. Küçük köyler kurulmuş. Arpa, buğday ve birçok yabani tahıl ürünü yetişmeye başlamıştır. İnsanlar bu ürünleri toplamaya ve depolamaya başlamış. Böylece yerleşik hayat zorunlu olmuş ve tarımcılığa atılan en önemli adım olmuştur. Avcılık ta devam etmiştir. Bu dönemin en önemli aşaması, Natufyen adı verilen Doğu Akdeniz bölgesinde günümüzden yaklaşık 12000 - 10000 yıl öncesinde yaşamış olan topluluklara özgü kültür evresine verilen isimdir. İlk düzenli köy yerleşimi ortaya çıkmıştır. Bu kültürde insanlar ölülerini oturdukları evin tabanına gömmüşlerdir.

İnsanların taşları yontmaya başladığı, taşları kendilerini savunmak ve avlanmak için kullandıkları devirdir. Basit aletler yapılmıştır. O dönemdeki insanlar bu aletleri kesmek, kırmak, oymak, delmek ve parçalamak amacıyla kullanılıyorlardı. İnsanlar bitki özlerinden elde ettikleri boya maddeleriyle mağara duvarlarına resimler yapmaya başlamışlardı. Bu çağda insanlar yaşamlarını genellikle avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir. Tarım henüz yapılmamaktaydı. Ancak bazı bilim adamlarına göre bu dönemin sonlarına doğru tarımla ilgili denemeler yapıldığını tarıma geçiş aşamasına gelindiğini söylemektedirler. Ancak günışığına çıkan somut kalıntılara göre insanlar, bazı otçul hayvanları (Köpek, koyun, keçi, sığır gibi) bu çağın sonlarına doğru evcilleştirmeye başlamışlardı. Evcilleştirdikleri bu hayvanları sürü halinde otlattıktan sonra mağaralarına dönerek kendi yaptıkları çitler içinde koruyorlardı. Buna verilecek en somut örnek, 2004 yılında Bulgaristanın Dobrich Şehri yakınlarındaki bir mağarada yapılan arkeolojik kazılarda bulunan kalıntılarda pişmiş Kil den yapılmış basit kap, çanak ve sürahiye benzer gereçlerde evcilleştirdikleri hayvanlardan ürettikleri süt 'ten yaptıkları Peynir kalıntıları bulunmuştur. Ayrıca bu mağarada balık avında kullanılmak üzere ahşaptan yapılmış yaklaşık 9000 yıllık basit bir kayık ve kürek kalıntısı, bitki liflerinden yapılmış balık avlamak için bir ağ kalıntısına rastlanılması bilim dünyasını heyecanlandırmış, çok sayıda arkeoloğun bu bölgeye gitmesine sebep olmuştur. İnsanlar bu çağda doğal sığınaklar olan mağaralar sayesinde vahşi hayvanlardan korunmuşlardır. İnsanlar üretmeyi bilmedikleri için genellikle tüketici durumundadırlar. Kemikten ve ahşaptan yapılmış mızraklar, taştan heykeller yapılmaya başlanmış, öldürdükleri hayvanların kürklerini vücutlarına kıyafet olarak kullanmaya başlamışlar; bu çağın başlarında ateş yakmayı öğrenmişlerdi. Bu çağın en özgün buluntuları mikrolit diye adlandırılan çakmak taşından yapılmış geometrik biçimli aletlerdir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar