İklimde ısınmalar olmuş. Buzul çağı sona ermiş. İnsanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Şehirde ve genişleyen sulak alanlarda balıkçılık gelişmeye devam etmiştir. Geçim kaybaklarının bol olduğu sulak alanlarda, sabit kalıcı yerleşim alanları kurulmaya başlanmış. Yerleşik dönem bu çağda ortaya çıkmıştır.

Orta Taş Devri

Orta Taş Devri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Orta Taş Çağı

İlgili konuları ara

Yanıtlar